Opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru

Úterý 3. březen 2020, 15:01

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje zaměstnancům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují.

V této souvislosti doporučujeme všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby po tuto nezbytnou dobu:

  1. studentům, kterých se uvedené opatření může týkat, udělili studijní volno;
  2. zaměstnancům, kterých se uvedené opatření může týkat, umožnili práci z domova v případě, že to povaha vykonávané práce umožňuje, anebo v nezbytných případech nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele dle §208 zákoníku práce.

V této souvislosti rektor Univerzity Palackého v Olomouci taktéž vyhlašuje zákaz pracovních a studijních cest do rizikových oblastí (např. ČLR, Jižní Korea, oblast severní Itálie). Pracovníci a studenti, kteří se z uvedených oblastí vrátí, musí počítat s nutností testování na koronavirus a 14denní domácí karanténou.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci dále nedoporučuje všem studentům a zaměstnancům vycestovávat do zemí, které jsou zasaženy tímto virem a do nichž ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby studentům nedoporučovali studijní pobyty a zaměstnancům nenařizovali pracovní cesty do zemí s výskytem koronaviru.

V případě, že je již u zaměstnanců pracovní cesta do zahraničí naplánována a vznikly by s jejím zrušením náklady, je nutné se obrátit na pojišťovnu a individuálně řešit storno poplatky z neuskutečněné pracovní cesty.

Z preventivních důvodů rektor Univerzity Palackého v Olomouci ruší veškerou výuku Univerzity třetího věku. Všichni účastníci a lektoři těchto kurzů budou postupně informováni telefonicky nebo e-mailem.

Veškerá výše uvedená opatření a doporučení jsou platná od 3. 3. 2020 do odvolání.

 

Doporučené webové odkazy:

V případě, že se po návštěvě diskutovaných regionů cítíte nemocní a máte horečky nebo kašel a vážnější respirační problémy, nenavštěvujte žádnou nemocnici nebo zdravotnické zařízení, ale kontaktujte telefonicky vašeho ošetřujícího lékaře nebo speciální infolinku na čísle 585 719 719, kterou zřídila Krajská hygienická stanice pro obyvatele Olomouckého kraje. V provozu bude každý den od 9:00 do 19:00 až do odvolání.

 

Zpět