Pravidla chování na Univerzitě Palackého v Olomouci s ohledem na omezení šíření infekce COVID-19

Pátek 6. březen 2020, 11:30

Pracovně-organizační pokyny

  1. Nechoďte do zaměstnání, do výuky ani do prostor UP nemocní, a to ani v případě, kdy by se podle vašeho názoru jednalo o běžné nachlazení či virózu. Apelujte na kolegy ze svého okolí, aby v případě indispozice zůstali doma v domácím léčení.
  2. Nechoďte do zaměstnání, do výuky ani do prostor UP v případě, že jste v posledních 14 dnech navštívili oblast s potvrzeným výskytem koronaviru COVID-19.
  3. Zaměstnanci, kteří se vrátili z oblasti, kde se COVID-19 šíří, zůstávají v domácí karanténě. Měli by sledovat své příznaky po dobu 14 dnů a 2× denně si měřit teplotu. V případě, že se
    u nich objeví mírný kašel nebo zvýšená teplota (tj. 37,3 °C a více), kontaktují telefonicky svého poskytovatele zdravotní péče a krajskou hygienickou stanici a sdělí jim průběh předchozí cesty, popíší současné zdravotní komplikace a sdělí jim jména lidí, se kterými přišli do styku. Zaměstnanec také písemně nebo telefonicky kontaktuje svého vedoucího zaměstnance a domluví se na podmínkách krátkodobé absence v práci.
  4. Před vysláním zaměstnance/studenta na pracovní/studijní cestu se vedoucí zaměstnanec ujistí, že má nejnovější informace o oblastech, ve kterých se koronavirus COVID-19 šíří. Pravidelně sledujte stránky WHO (www.who.int) a stránky Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).
  5. Na základě nejnovějších informací vedoucí zaměstnanec posoudí přínosy a rizika související s cestou.
  6. Vedoucí zaměstnanec se vyhne vysílání zaměstnanců/studentů, kteří mohou být vystaveni vyššímu riziku z důvodu vážných onemocnění, popř. mají chronické zdravotní obtíže (např. diabetes, srdeční a plicní onemocnění), na pracovní/studijní cestu.
Zpět