Pedagogická fakulta nabídla cyklus Svět médií 21. století online

V zimním semestru přivítal cyklus Svět médií 21. století i Václava Moravce, televizního a rozhlasového moderátora, redaktora a vysokoškolského učitele.
Foto: Milada Hronová
Čtvrtek 6. únor 2020, 12:20

Projekt Svět médií 21. století zaměřený na podporu mediální gramotnosti je online. K dispozici jsou záznamy všech přednášek.

Svět médií 21. století je projekt katedry českého jazyka pedagogické fakulty, jehož cílem je podpořit mediální gramotnost budoucích pedagogů (ale i dalších profesí), a to prostřednictvím přednášek a interaktivních besed se zajímavými osobnostmi české masmediální scény.

V průběhu zimního semestru proběhla série přednášek/besed vybraných osobností české masmediální scény, kterých se zúčastnilo více než 1300 posluchačů, především pedagogické a filozofické fakulty. Ti mohli diskutovat např. s Danielem Stachem, Václavem Moravcem, Jiřím Kubíkem, Markem Wollnerem či Vítem Klusákem. A diskuze byla místy velmi zajímavá - nechyběly otázky na svobodu projevu, ohrožení demokracie či problematiku fake news a dezinformací.

Všechny přednášky včetně diskuze byly natočeny, sestříhány a nyní jsou volně k dispozici na novém webu projektu ZDE. V průběhu letního semestru se pak můžete těšit na další navazující aktivity, přednášky a workshopy - hned v březnu na pedagogické fakultě např. přivítáme redaktory a editory zpravodajského serveru Českého rozhlasu iRozhlas.cz.

Problematika mediální gramotnosti studentů a budoucích pedagogů je nedílnou součástí učitelské profese, proto je pevně zakotvena také v systému učitelské přípravy na Pedagogické fakultě UP, a to jak na úrovni bakalářského a magisterského studia, tak i nově ve formě doktorského studia. Je také přirozenou a samozřejmou součástí moderního konceptu učitelské přípravy Učitel 21. Více o konceptu ZDE.

Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., garant projektu, PdF UP

Zpět