Představení projektu PAPPUS – Plants and Play Producing Universal Skills

Foto: repro webu Žurnál UP, foto v textu archiv řešitelek projektu
Čtvrtek 11. březen 2021, 13:02

Již od roku 2013 je Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Ivou Klimešovou a Julií Wittmannovou z Fakulty tělesné kultury, zapojená do projektů Erasmus+ (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for School Education), které jsou zaměřené na předávání a sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání mezi partnery v Evropské unii. 

Hlavním řešitelem projektů je anglická Univerzita v Gloucestershire ve spolupráci se vzdělávací anglickou institucí Play Learning Life. Kromě České republiky jsou dále partnery vzdělávací instituce z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska.

V současné době je realizován již třetí evropský projekt z této afiliace, který má název PAPPUS (Plants And Play Producing Universal Skills, 2017–2022, web). PAPPUS přímo navazuje na projekty řešené stejným pracovním  týmem – VIPER (Volunteers in Play – Employment Routes, 2013–2015, web) a CAPS (Children's Access to Play in Schools, 2017–2020, web). Na uvedených předcházejících projektech se za Českou republiku podíleli kromě Ivy Klimešové a Julie Wittmannové také Jana Hoffmannová, Aleš Jakubec, Luděk Šebek a Zuzana Xaverová (nyní Gonosová) z Fakulty tělesné kultury.

Cílem aktuálního projektu PAPPUS je přenést a adaptovat anglický vzdělávací kurz, který využívá metody hravé pedagogiky. Jeho součástí je kromě jiného i hravé zahradničení a botanika, pomocí nichž lze získat množství dovedností a kompetencí pro budoucí život, nadšení pro přírodu a její ochranu. Plánované vzdělávací kurzy jsou zaměřené na kompetence podporující kreativitu, soběstačnost i zodpovědnost dětí. Převážná většina výukových aktivit probíhá ve venkovním prostředí, proto je nenásilnou formou zvyšována i pohybová aktivita dětí. Současně existuje předpoklad, že pobyt v „zelených prostorách“ má pozitivní dopady na jejich duševní zdraví.

Projekt byl představen v roce 2020 na Mezinárodní vědecké konferenci Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí v Praze (viz video).

Během první fáze projektu byl britský model výuky v rámci vytvořených národních adaptačních plánů upraven na podmínky partnerských zemí a byla zahájena práce na přípravě školicích textů. Pro aplikaci adaptovaného modelu do českého prostředí bude využit už existující příklad dobré praxe v podobě pilotní školy zapojené v předcházejícím projektu CAPS (ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci) a zkušeností lídrů pedagogického „hnutí“ Učíme se venku.

Řešitelky projektu musí nyní čelit výzvám v době pandemie covid-19, kdy zatím bylo nutné většinu plánovaných aktivit převést do online prostředí. Příprava vzdělávacích kurzů pro pedagogy tak musí počítat se třemi možnými variantami realizace – možného osobního kontaktu, vzdělávání výhradně online nebo využití kombinované formy.

V současné době probíhá příprava výukových materiálů a jejich jazykových mutací zapojených zemí, náhled na tyto materiály je zde.

Grantová afiliace: Erasmus +, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA201 – Strategic Partnerships for the Field of Education supporting Innovation. Project number: 2019-1-UK01-KA201-061967 Plants and Play Producing Universal Skills

Iva Klimešová a Julie Wittmannová, Fakulta tělesné kultury UP

Zpět