Přihlášky na Univerzitu Palackého lze podat do poloviny března

Grafika: Žurnál UP
Úterý 9. březen 2021, 8:08 – Text: Tomáš Krejčiřík

Už jen do 15. března mají zájemci o studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) možnost podat si elektronickou přihlášku na některý ze čtyř stovek studijních programů a jejich kombinací. Nabídka osmi fakult je k dispozici v online katalogu či na speciálním webu univerzitnimesto.cz, na němž rovněž uchazeči naleznou k přihláškám podrobnější informace.

Termín v polovině března se týká většiny bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů. Výjimku tvoří některé nedávno otevřené studijní novinky, například Management vědy na filozofické fakultě (15. dubna), dále Zdravotnické záchranářství na fakultě zdravotnických věd (31. března) nebo obory teologické fakulty – Katolická teologie, Teologické nauky, Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Učitelství náboženství pro základní školy, Sociální práce, Sociální práce s dětmi a mládeží, Etika a kultura v mediální komunikaci či Mezinárodní sociální a humanitární práce (30. dubna). Na doktorské studium, které zahrnuje další tři stovky oborových zaměření, je pak možnost se přihlásit do konce dubna či května v závislosti na konkrétní fakultě.

UP má ve své studijní nabídce prakticky vše od učitelství, práva, sportu, teologie až po humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské obory. „Zájemci si mohou vybrat buď studium jednoho studijního programu, nebo zkombinovat dva, některé i mezi různými fakultami,“ uvedla Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí UP.

Nabídku studia na UP na podzim rozšířila řada novinek, kterými jsou například Obecná lingvistika, Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče, Ochrana a podpora zdraví, Chemie – analytik specialista, nové specializace Aplikované matematiky, Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci či online Teologie, historicky první studijní program v ČR, který umožňuje získání bakalářského titulu přes internet. Filozofická fakulta otevřela Lingvistiku a Digital Humanities nebo Management vědy, fakulta tělesné kultury začala nabízet program Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců určený aktivním vrcholovým sportovcům.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na UP se budou upřesňovat s ohledem na vývoj epidemické situace a na základě opatření vlády. Uchazeči o studium je najdou na webech jednotlivých fakult, které budou informovat o podobě a termínech zkoušek také prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v e-přihlášce.

Univerzita Palackého v Olomouci je mezinárodně respektovanou vysokou školou patřící mezi nejlépe hodnocené české univerzity ve světových žebříčcích. Nabízí sedm stovek studijních programů. K hlavním důvodům, proč studovat na UP, jejíž tradice sahá až do roku 1573, patří kvalita studia, špičková vědecká pracoviště, nadstandardní systém stipendií, široké možnosti zprostředkování studia v zahraničí, možnost zapojení studentů do spolků a projektů a genius loci historické Olomouce, která je jedním z nejstudentštějších měst v České republice.

Zpět