Průzkum mezi absolventy: Olomouc a Univerzita Palackého je dobrá volba

Dobrá volba.
Foto: Vojtěch Duda
Úterý 20. říjen 2020, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Více než tři čtvrtiny absolventů Univerzity Palackého by si opět zvolily stejný obor, který již vystudovaly. Vyplývá to z rozsáhlého dotazníkového šetření, které škola letos uskutečnila mezi svými bývalými studenty.

Atraktivní obor, vyhlídky dobrého uplatnění v profesním životě nebo město, které nabízí řadu volnočasových aktivit a kvalitní podmínky pro rodinné zázemí – to vše jsou podle respondentů faktory, které rozhodují o tom, jakou školu si mladí lidé vyberou a kde se po jejím absolvování rozhodnou zůstat. Univerzita oslovila dotazníkem letos na jaře své bývalé studenty, kteří se registrovali do Klubu absolventů. Škola se zajímala o jejich názory na studium z pohledu zkušeností z praxe a rovněž pátrala po různých preferencích, které je vedly k volbě studia na Univerzitě Palackého a v Olomouci.

„Zpětná vazba absolventů je pro nás velmi důležitá. Díky ní se dozvídáme, jak jim vyhovovala organizace studia, které znalosti využívají v praxi ve svých oborech a co by naopak podle jejich názorů bylo možné změnit nebo zlepšit. Absolventi jsou nedílnou součástí naší akademické obce a jsme velmi rádi, že se aktivně zapojují do našeho absolventského programu a po ukončení studia aktivně udržují kontakt se svou alma mater,“ uvedl prorektor UP pro vnější vztahy Petr Bilík. Na výzvu univerzity zareagovala téměř tisícovka někdejších studentů, ozvali se absolventi všech fakult, nejvíce jich bylo z filozofické, přírodovědecké a pedagogické fakulty.

Studium

„Stojí za pozornost, že do dotazníkového šetření se zapojili především ‚čerství absolventi‘, a to z let 2009–2018. Šlo převážně o absolventy prezenčního studia. Ozvalo se jich 471. Více než 75 % z celkového počtu respondentů by si znovu vybralo stejný obor na UP, dalších 15 % jiný obor na UP a pouze zbytek by se díval úplně jiným směrem,“ uvedla Eva Blažková, která má na UP na starosti program Absolvent.

Podle výsledků se 75 % respondentů rozhodlo podat si přihlášku ke studiu na olomouckou univerzitu díky atraktivnímu oboru studia, 28 % nastupovalo na školu s vyhlídkou dobrého pracovního uplatnění a 18 % zaujala geografická poloha školy. Pouhých 3,4 % respondentů uvedlo, že se ke studiu přihlásili pouze z důvodu snadného přijetí, případně přijetí bez přijímacích zkoušek, pro 5,9 % představovala Univerzita Palackého náhradní volbu. Někdejší studenti byli ve svých odpovědích i kritičtí. Skoro tři čtvrtiny z těch, kteří se do univerzitního šetření zapojili, postrádaly dostatečnou možnost stáží a praxe. Přitom právě absolvovaná praxe během studia měla podle jejich názorů největší vliv na jejich současnou kariéru.

Kariéra

Univerzita se zajímala i o nynější kariéru svých absolventů a o jejich uplatnění v praxi. Zjišťovala také, jaké vlivy byly zásadní pro jejich uplatnění ve zvoleném oboru. Zhruba třetina z těch, kteří odpověděli, získala první pracovní zkušenost již během studia a zhruba stejný počet ještě před studiem. Bezprostředně po absolutoriu získalo první pracovní zkušenost 27 % absolventů, 11 % potom nastoupilo do práce do pár měsíců, 3 % po roce a více.

Jak vůbec absolventi práci najdou? I na tuto otázku hledalo dotazníkové šetření odpověď. Třetina dotazovaných sama aktivně kontaktovala vyhlédnutého zaměstnavatele, 13 % respondentů bylo osloveno konkrétním zaměstnavatelem přímo. Pouze necelé 2 % získaly svou práci s pomocí pracovního úřadu, další 2 % pak prostřednictvím pracovní agentury. Absolventi se v drtivé většině stali zaměstnanci, jen tři procenta z odpovídajících se pustily do vlastního podnikání. Většina z oslovených také získala práci, která korespondovala se zaměřením jejich studia, pouze 12 % respondentů uvedlo, že žádné z jejich zaměstnání se netýkalo jejich vystudovaného oboru. Současná pozice respondentů souvisí s jejich oborem v 69 % případů, v 20 % částečně a v necelých 12 % s oborem nesouvisí.

Podle aktuálních zjištění nejčastěji pracují absolventi UP v sektoru vzdělávání, v oblasti zdravotní a sociální péče či informačních a komunikačních činností. „Nemalá část respondentů zařadila svou profesi do oblasti kulturních a kreativních průmyslů, což jsou odvětví, která představují pro města a obce velký, rychle se rozvíjející potenciál. Univerzita Palackého také díky projektu podpořenému Technologickou agenturou ČR právě tuto oblast aktivně mapuje a podporuje s cílem zvyšování kvality života v Olomouci,“ řekl prorektor Petr Bilík.

V dotazníku byla i otázka na výši příjmu. Většina respondentů, tedy 55 %, zaškrtla hrubý příjem v rozmezí 20–40 tisíc korun. Více než 40 tisíc korun měsíčně podle svých odpovědí vydělává 19 % respondentů, necelých 5 % označilo kolonku hrubého měsíčního příjmu v rozmezí 60–80 tisíc, 1 % 80–100 tisíc korun a více než 2 % respondentů pak zařadily svůj hrubý příjem do kolonky nad 100 tisíc měsíčně.

Město, region

Z 998 respondentů je původem 355 z Olomouckého kraje, přičemž 153 přímo z Olomouce. Z celkového počtu respondentů (998) dohromady 643 absolventů UP (tedy 64 %) pochází z kraje mimo olomoucký region (nejčastěji z Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje).

„Z 832 absolventů, kteří nám sdělili místo svého působiště, necelých 41 % funguje aktuálně v Olomouci a 59 % odešlo pracovat do jiných krajů, nejčastěji volili Moravskoslezský kraj a Prahu. Více než polovina respondentů tedy po absolutoriu nezůstala, nebydlí a nepracuje ani v Olomouci, ani v Olomouckém kraji,“ uvedla Eva Blažková.

Z šetření vyplývá, že ti, kteří se v Olomouci rozhodli zůstat, tak učinili především s ohledem na rodinu, kvalitu života v olomouckém regionu, množství volnočasových aktivit a kulturního vyžití, množství pracovních příležitostí ve vystudovaném oboru či možnosti profesního růstu. Jen 1,5 % zůstalo díky úrovni finančního ohodnocení. „V drtivé většině případů je primárním rozhodovacím faktorem rodina (ať už pro ty, kteří zůstali, nebo pro ty, kteří odešli). Pozitivním zjištěním je, že téměř všichni respondenti, kteří začali pracovat v Olomouckém kraji, neuvažují o změně či opuštění kraje,“ připomněl prorektor UP Petr Bilík.

Absolventi měli možnost se podělit v dotazníku o svůj kariérní příběh, celkem jich tak učinilo 50. Také s těmito osobními zkušenostmi chce v budoucnu univerzita anonymizovaným způsobem pracovat. Dotazníkové šetření doprovodila absolventská soutěž, kdy respondenti soutěžili o hodnotné ceny.

Prezentace výsledků šetření.

Dotazníkové šetření realizoval úsek pro vnější vztahy v dubnu 2020 v rámci projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)