Rektor UP předloží senátorům návrh na majetkové uspořádání mezi PřF a CATRIN

Ilustrační foto: Archiv Žurnál UP
Úterý 23. srpen 2022, 8:00 – Text: Egon Havrlant

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka předloží na prvním poprázdninovém zasedání Akademického senátu UP nový návrh na majetkové uspořádání mezi Přírodovědeckou fakultou UP a Vysokoškolským ústavem CATRIN UP. Dokument předkládá členům senátu na základě výsledků opakovaných jednání s děkanem PřF a ředitelem CATRIN, ale zejména řady jednání s dotčenými vedoucími kateder a pracovišť PřF a CATRIN. Z těchto jednání rozhodnutí vychází a zároveň reflektuje všechny shody, kterých bylo díky těmto jednáním dosaženo, za což patří velký dík všem zúčastněným.

V zásadě lze konstatovat, že v části skupiny CRH bylo dosaženo mezi jednotlivými pracovníky shody na režimu užívání přístrojů i budov, v části RCPTM došlo však jen k částečné shodě. „Jedná se o návrh, který předložit na základě usnesení AS UP musím. Nejedná se o žádnou zlovůli, ani mocenský naschvál rektora. Musím se pokusit o ošetření situace ve prospěch řádu a systému na UP. Rád bych zdůraznil, že ani v případě, kdy akademický senát tento můj návrh schválí, nepůjde o zcela definitivní řešení. Je to řešení pouze dočasné, které může a musí být nahrazeno jiným režimem ve chvíli, kdy se na něm obě strany kdykoliv v budoucnu dohodnou,“ podotýká rektor UP Martin Procházka. Taktéž zdůraznil, že kromě dohod mezi oběma stranami, ve které doufá, bude i rektorát nadále iniciativně hledat trvalejší řešení, jedním z nich by mohl být přesun části administrativních pracovníků CATRIN z budovy F2 do prostor v budovách VTP v areálu Holice, které by se částečně měly uvolnit po dobudování VTP – bloku D na třídě 17. listopadu.

Akademický senát UP jej pověřil, aby připravil návrh, jak by měl být užíván majetek univerzity, který pro svou práci potřebují zaměstnanci obou zmíněných univerzitních součástí. Rektor Martin Procházka hodlá svůj úkol splnit na zasedání senátu 21. září 2022, kdy chce předložit návrh rozhodnutí o správě a užívání nemovitého a movitého majetku. „Připravil jsem jej s důrazem na to, že nechci nikomu nic zabavovat ani nikoho omezovat. Mým cílem je naopak to, aby všichni zaměstnanci mohli co nejlépe vykonávat svoji práci pro naši univerzitu. Podle mého nejlepšího uvážení a hodnocení současného stavu jsem tedy vzal v potaz zájmy všech mých kolegů z fakulty i ústavu,“ konstatuje rektor UP.

Původně chtěl návrh rozhodnutí předložit senátorům už na začátku letošního června, ale vyslyšel argumenty jedné ze zúčastněných stran, podle níž ještě nebyly potřebné dialogy dokončeny. Následovala tak další jednání, na jejichž základě připravil druhou verzi návrhu, kterou hodlá nyní senátu předložit. „Návrh rozhodnutí odpovídá stavu, kdy všichni zaměstnanci PřF a CATRIN mají zajištěny pracovní podmínky. Mají svá pracovní místa a jsou jim dostupné přístrojové kapacity nutné pro jejich činnost. Tímto je splněna povinnost plynoucí ze zákoníku práce, a to vytvářet řádné podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnanců UP. Věřím, že tento postup je v zájmu celé univerzity. Navrhované rozhodnutí vytváří neutrální prostor do doby jakýchkoliv budoucích i dílčích dohod mezi PřF a CATRIN,“ vysvětluje Martin Procházka.

Akademický senát UP schválil statut Vysokoškolského ústavu CATRIN v červnu roku 2020, přičemž Martin Procházka nastoupil do čela UP v květnu následujícího roku a je tak už druhým rektorem, který řeší spory kolem majetkového uspořádání mezi přírodovědeckou fakultou a ústavem, jenž se z ní vyčlenil. „Jako rektor a řádný hospodář musím o univerzitu pečovat a nemohu postupovat jinak, než v součinnosti s AS UP,“ dodává Martin Procházka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)