Rodinněprávní konference: účastnicky nejsilnější a mezioborová

Rodinněprávní konference se konala v Teplicích nad Bečvou.
Fotogalerie: Izabela Grundová
úterý 12. březen 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Výjimečný mezioborovostí a vysokou účastí odborníků z praxe. Takový byl 5. ročník rodinněprávní konference, kterou pořádala katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP v Teplicích nad Bečvou. Téma efektivní řešení rodičovských konfliktů a program nabitý příspěvky respektovaných expertů přilákaly na osmdesát účastníků.

Vyměnit si zkušenosti přijeli soudci, advokáti, akademici, sociální pracovníci, státní úředníci nebo psychologové. Vzhledem k omezené kapacitě museli organizátoři zájemce i odmítat. „Cílem dvoudenního setkání bylo rozpoutat širší diskuzi o nástrojích řešení rodičovských konfliktů a jejich efektivitě. Jsme rádi, že se nám podařilo dostat ke společnému stolu přední odborníky z oborů, kterých se téma dotýká,“ řekla jedna z hlavních organizátorek sympozia a expertka na civilní proces a rodinné právo Renáta Šínová z PF UP. Tematicky konference kopírovala projekt Lenky Westphalové z pořádající katedry, na kterém od loňského roku pracuje díky podpoře Grantové agentury ČR.

Organizátoři rozdělili konferenci do šesti bloků. V úvodním vystoupili se svými příspěvky hned tři ústavní soudci – Kateřina Šimáčková, Ludvík David a Tomáš Lichovník, které doplnila Eva Petrová z ministerstva spravedlnosti. „Chci poděkovat organizátorům za tuto akci. Dělají velmi mnoho pro vývoj tohoto právního odvětví, jsem ráda její součástí,“ řekla Kateřina Šimáčková. Všichni tři ústavní soudci ve svých příspěvcích poukázali na zásadní nálezy ústavního soudu a jejich význam pro praxi.

Kateřina Šimáčková se navíc dotkla například participačních práv dítěte, Ludvík David se mimo jiné zamýšlel nad limity pro rozhodování soudců a Tomáš Lichovník zase nad stanovováním výživného. V dalších blocích se o své zkušenosti podělili mimo jiné Adam Křístek z ministerstva práce a sociálních věcí, Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, nebo Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů a někdejší ministryně spravedlnosti.

Do Teplic přijela například i Petra Zelić, soudkyně Okresního soudu Zlín. „Na této rodinněprávní konferenci jsem už podruhé. Je to pro mě ideální způsob dalšího vzdělávání. Těším se na poznatky kolegů z praxe i teoretickou část. Letos mě přilákal hlavně seznam řečníků. Velká jména a zajímavá témata,“ uvedla soudkyně s tím, že oceňuje přátelskou atmosféru setkání. „I neformální odborné diskuze jsou pro mě velmi cenné.“ Mezi účastníky nechyběla ani Milana Hrušáková, bývalá děkanka PF UP a nositelka titulu Právník roku v oboru rodinné právo, která v závěrečném hodnocení pochválila organizátory. „Letošní ročník byl výjimečný tím, že byl vyvážený a neměl žádné slabé místo.“

Z pozitivních ohlasů účastníků vyplynulo, že by podobnou akci přivítali i příští rok. Doposud se konference konala pouze jednou za dva roky. „Ještě popřemýšlíme, uvidíme. Za rok by mohlo být hlavním tématem například kolizní opatrovnictví nebo výživné,“ naznačila za organizátory Lenka Westphalová.

Konference Efektivní řešení rodičovských sporů, kterou zahájila děkanka PF UP Zdenka Papoušková, se konala 7. až 9. března v hotelu Moravan v Teplicích nad Bečvou. Výstupem z ní bude sborník v podobě transkriptu.

program