Senát lékařské fakulty schválil rozdělení Ústavu molekulární a translační medicíny

Ilustrační foto: Martin Višňa
Úterý 8. prosinec 2020, 11:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém posledním letošním zasedání projednal a schválil technickou dohodu související se vznikem vysokoškolského ústavu. Zabýval se také strategickým záměrem fakulty do roku 2030 a pracovní povinností studentů. Jednání se vzhledem k aktuální situaci uskutečnilo opět prostřednictvím videokonference. 

Se Strategickým záměrem LF UP 2021+, v němž jsou vymezeny priority rozvoje fakulty do roku 2030, seznámil přítomné proděkan Milan Kolář. „Je to obecný strategický záměr, jehož cílem je pokrýt všechny činnosti a vize, které naše fakulta má. Na každý rok budeme předkládat jeho aktualizace,“ uvedl. Mezi strategické cíle patří vedle kvalitní výuky a vědecko-výzkumné činnosti také rozvoj internacionalizace a partnerství nejen se zdravotnickými zařízeními, cílem je i administrativně vstřícná a zdravá, společensky odpovědná a udržitelná fakulta. Senát vzal dokument na vědomí, schválen bude v okamžiku, kdy bude dokončený připravovaný strategický záměr univerzity.

Další důležitý dokument již schválen byl, a to technická dohoda, kterou v souvislosti se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN uzavřela lékařská fakulta a rektorát UP. V dohodě jsou stanoveny podmínky, za kterých se součástí nového ústavu stane část dosavadního Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP (ÚMTM). Původní dohoda byla podepsána již před rokem, Akademický senát LF UP nyní jednomyslně schválil její text ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. listopadu 2020. Jak uvedl děkan Josef Zadražil, dodatek rozšiřuje ochranu zájmů fakulty, mimo jiné upřesňuje záležitosti týkající se obsazování pozice vedoucího zaměstnance ÚMTM-CATRIN.

V návaznosti na schválení technické dohody senát schválil také rozdělení ÚMTM na část, která bude nadále součástí lékařské fakulty, a část, která přejde pod nový ústav, a související změnu Přílohy č. 1 Statutu LF UP, v níž je definována organizační struktura fakulty.

Schváleny byly také záměry tří doktorských studijních programů a podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro příští akademický rok. Děkan Josef Zadražil pak senátorům připomněl některé novinky na fakultě z poslední doby, jako například úpravu podmínek a výše stipendia za vynikající studijní výsledky. Stipendium bude nově poskytnuto deseti procentům studentům s nejlepšími studijními výsledky a jeho výše činí 10 či 12 tisíc korun. „Myslím, že nyní má prospěchové stipendium opravdu motivační charakter,“ komentoval děkan.

V závěrečných interpelacích přítomní diskutovali o pracovní povinnosti studentů zdravotnických oborů, která byla vyhlášena v souvislosti s epidemií koronaviru a nouzovým stavem a stále trvá, byť pacientů s covidem-19 ubývá a nemocnice se vracejí k běžnému provozu. Studenti nicméně musejí plnit také své studijní povinnosti. „S děkany ostatních lékařských fakult v ČR jsme zaslali ministru zdravotnictví výzvu k ukončení pracovní povinnosti studentů s odvoláním se na to, že se blíží konec semestru a potřeba plnit zápočty a zkoušky,“ reagoval děkan na podnět studentského místopředsedy Vojtěcha Látala.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík studenty ubezpečil, že se tímto již zabývali a od začátku prosince omezili pracovní povinnost na maximálně 50 hodin v měsíci tak, aby studenti mohli skloubit práci se studiem. „Jsme rádi, že studenty máme, a chceme se k nim chovat férově,“ dodal ředitel FNOL.

K příštímu zasedání by se Akademický senát LF UP měl sejít 2. února 2021.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)