Senát pedagogické fakulty schválil složení volebních komisí

Na pedagogické fakultě je známo složení volebních komisí pro volby do AS PdF UP i AS UP.
Foto: Milada Hronová
Pondělí 20. únor 2017, 14:15 – Text: Milada Hronová

Nové senátory bude pedagogická fakulta volit za necelé dva měsíce. Na jednání akademického senátu fakulty dne 8. a následně 16. 2.  přijali senátoři složení dílčí volební komise pro volby do fakultního akademického senátu i složení volební komise pro volby do akademického senátu univerzity.  Návrhy na kandidáty pro volby do senátu  pedagogické fakulty  může akademická obec pedagogické fakulty podávat od 17. února do 3. března.

„Věřím, že se volby uskuteční bez jakýchkoliv problémů,“ řekla  Jitka Petrová z katedry primární a preprimární  pedagogiky, která byla jednomyslně zvolena předsedkyní dílčí komise pro volbu do AS PdF UP. Předsedou  volební komise do velkého senátu  se stal Václav Klapal z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, kterého do funkce zvolili členové dílčí volební komise.  

Volby se uskuteční podle již dříve schváleného harmonogramu. Podle platného Volebního řádu budou kandidátní listiny stejně jako volební místnosti zveřejněny do 14. března. Akademická obec má podávat návrhy na kandidáty do akademického senátu fakulty v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře senátu fakulty předsedovi volební komise AS PdF UP.

Během jednání věnoval senát svou pozornost i předběžným verzím návrhů nového Volebního řádu AS PdF UP, který by mohl platit pro shodnou volbu v následujícím funkčním období senátu. Senátoři diskutovali o třech variantách, z nichž jedna zohledňuje způsob volby, který by mohl přinést vyrovnanější zastoupení pracovišť v senátu. Druhá varianta klade důraz na poměr volebních hlasů mezi studenty a akademiky. Je to reakce na nespokojenost některých akademiků, že o výsledku voleb mohou rozhodnout studenti jen proto, že je jejich počet na fakultě mnohonásobně větší než pedagogů.  Oba tyto návrhy však nebyly připraveny v kvalitě, která by umožnila jejich schválení. Pro zásadní změnu se tak senát nerozhodl a po delší diskusi se přiklonil k předběžnému návrhu třetí varianty, která zachovává rovnost hlasů všech členů akademické obce. A dále přesněji vymezuje pojmy, slučitelnost funkcí a řadu dalších technických záležitostí, které vyplývají z nedávno přijaté novely vysokoškolského zákona.

„Žádný volební systém nebude ideální. Jsem ale přesvědčen, že prostupnost mezi studenty a akademiky by měla být zachována. Myslím si, že přijatá předběžná verze volebního systému je nejméně zmanipulovatelná a akademickou obec nijak nerozděluje,“ řekl Jiří Langer z Ústavu speciálněpedagogických studií, spolupředkladatel varianty, která byla senátem schválena.

Akademický senát nyní dokument předá děkanovi fakulty Čestmírovi Serafínovi, který jej po zapracování připomínek legislativní komise znovu předloží senátu k projednání.

Volební komise AS PdF UP

Předsedkyně komise: Mgr. Jitka Petrová, Ph.D. Členové komise: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. Mgr. Ivana Horváthová, Ph.D., Mgr. Hana Majerová, Ph.D., Mgr.Eva Urbanovská, Ph.D., JUDr. Zdeňka Nováková, Ph.D., Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Studenti: Mgr. Ivana Hrubešová, Mgr. Jana Kasáčková, Kateřina Marciánová, Jana Tabachová.

Volební komise AS UP

Předseda komise:  PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D., Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., Mgr. Jiří Kantor,Ph.D., Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. Studenti: Mgr. Tereza Houšková, Mgr. Klára Červinková, Mgr. Michaela Bartošová, Viola Jónová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)