Senátoři FZV zvolí v červnu nového děkana fakulty

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 22. duben 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

S ohledem na zvolení dosavadního děkana fakulty zdravotnických věd Martina Procházky rektorem Univerzity Palackého vyhlásil Akademický senát FZV UP volbu jeho nástupce v děkanské pozici. Jméno nového děkana, respektive kandidáta na jmenování děkanem FZV, by mělo být známo 11. června.

Profesor Martin Procházka by se měl funkce rektora UP ujmout 1. května, od tohoto dne bude vedením fakulty pověřen dosavadní proděkan pro vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání Jiří Vévoda. „Shodli jsme se, že je vhodné volbu nového děkana vyhlásit co nejdříve, aby přechodné období trvalo co nejkratší dobu a nové vedení fakulty mělo dost času na přípravu zimního semestru,“ uvedl předseda AS FZV UP Lukáš Merz.

Pro volbu byla ustanovena šestičlenná zvláštní volební komise, jejímž předsedou se stal Martin Šamaj z Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví. Právě u něj mohou členové akademické obce fakulty podávat písemné návrhy na kandidáty na děkana, a sice do poledne 14. května. Po ověření patřičných náležitostí bude 17. května na úřední desce fakulty zveřejněn abecední seznam kandidátů a 31. května pak jejich programové teze.

Shromáždění akademické obce s prezentací kandidátů je naplánováno na 7. června v 15 hodin, o jeho formě s ohledem na aktuální epidemickou situaci budou akademici a studenti a další zájemci včas informováni. Samotná volba kandidáta na nového děkana FZV se pak uskuteční 11. června v 9 hodin. Podrobnější informace k harmonogramu volby jsou k dispozici zde.

Martin Procházka se do čela fakulty zdravotnických věd postavil v listopadu 2019 jako její třetí děkan. „Tato fakulta vždycky bude mojí domovskou a doufám, že se sem zase budu moci vrátit. Výuka porodních asistentek je moje srdeční záležitost,“ řekl při rozloučení se senátory. Poděkoval jim také za skvělou spolupráci a popřál šťastnou ruku při výběru svého nástupce v děkanské pozici.

Zpět