Šest tematických sekcí nabídne konference Debaty mladých právníků

Zatím poslední ročník Debat mladých právníků se uskutečnil v roce 2019 v Pevnosti poznání. Foto: Eva Hrudníková
Středa 20. říjen 2021, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Po roční pauze vynucené epidemií koronaviru se na olomouckou právnickou fakultu vrací mladí vědci. Právě jim je určena tradiční konference Debaty mladých právníků. Novinkou letošního ročníku, který se uskuteční 21. a 22. října, bude rozdělení programu na tematicky zaměřené sekce. Část se uskuteční online formou, jedna ze sekcí bude v angličtině.

Debaty mladých právníků představují jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Připravovaný ročník bude v pořadí již čtrnáctý. „Fakulta letos slaví třicet let od svého znovuobnovení a Debaty jsou součástí života fakulty celou polovinu její moderní historie. Není to ale pouze tradice, je to stále moderní koncept Debat, založený na diskuzi, výměně názorů a prezentaci výsledků výzkumu, co podtrhuje speciální charakter naší konference. Po nucené pauze v roce 2020 jsme rádi, že můžeme odborné setkání zorganizovat fyzicky na fakultě. Můžeme tak naplnit jeden z cílů této konference, kterým je osobní setkávání a vytváření nejen vědeckých přátelství. Letos jsme chtěli dát prostor větší variabilitě otázek a problémů, proto jsme poprvé vyhlásili tematické sekce,“ uvedl Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum.

Zájemci o účast si mohli vybírat ze šesti tematických sekcí: Právní vzdělávání v kovidové a pokovidové době, Řešení mimořádných situací z pohledu veřejné správy, Rekodifikace trestního práva procesního, aneb čas pro legislativní odvahu, Aktuality ze soutěžního práva, Předběžná opatření v oblasti civilního i tzv. opatrovnického soudnictví, EU as Sovereign in Digital World – the Role of EU Law in the Regulation of Modern Technologies. Příspěvek si do nich připravuje přes třicet začínajících i zkušenějších vědců ze všech českých i slovenských právnických fakult a také například experti z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Mezi aktivními účastníky bude například Petr Kyselák, student 3. ročníku doktorského programu na PF UP. „Na chystanou konferenci se upřímně těším. Věřím, že nejsem sám, kdo pocítil zklamání z toho, že se tradiční olomoucká konference vloni nemohla uskutečnit. Jsem přesvědčený, že letošní ročník bude opět podařený. Myslím si to nejen z důvodu, že si každý z nás nese novou zkušenost získanou krizí v podobě pandemie, ale zejména proto, že olomoucké Debaty vždy přinesou celou řadu zajímavých právních otázek, které jsou následně diskutovány ve velmi přátelské atmosféře,“ shrnul doktorand, který svůj příspěvek nazval K otázce vyživovací povinnosti dítěte v souvislosti se zahájeným insolvenčním řízením.

Debaty mladých právníků pořádá olomoucká právnická fakulta od roku 2007. Určeny jsou všem doktorandům a vědecko-pedagogickým pracovníkům v oboru právo, kteří dosud nezískali titul docent, a všem praktikujícím právníkům.

Program konference najdete zde.

Zpět