Studentští senátoři a senátorky: společná komunikace i řešení problémů

Jednání studentských senátorů a senátorek.
Foto: Adam Mráček
Pátek 15. říjen 2021, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Osobně se poznat, dozvědět se, co koho na fakultě trápí i co se kde povedlo, to bylo cílem setkání studentských zástupců akademických senátů UP. V Pevnosti poznání se sešly na debatě dvě desítky senátorů a senátorek.

Studenti a studentky jsou nedílnou součástí akademických senátů. Jsou hlasem studentů, přinášejí aktuální názory studentské obce i nastolují témata, která jsou pro ně stěžejní. Pro studentské senátory a senátorky je proto důležité, aby spolu komunikovali a znali se. „Cílem  našeho setkání bylo sejít se osobně, protože pandemická situace a s ní související omezení v minulých měsících nám dřívější osobní jednání znemožnila. Debata byla jak o aktuálním dění na fakultách, včetně informací o volbách jejich vedení, mluvili jsme i o ombudsmanech a  našich záměrech do budoucna,“ nastínil program jednání, jehož účastníky přišel v zastoupení rektora pozdravit i prorektor Michal Malacka, místopředseda AS UP Marek Stratilík.

Setkání moderovali Marek Stratilík a Michal Nguyen. Ti spolu s dalšími přítomnými členkami a členy velkého senátu informovali své kolegy také o tom, jak spolupracují a komunikují s novým vedením univerzity. „Kromě toho jsme předložili výčet všech orgánů, v nichž působí studentští zástupci, ať už uvnitř univerzity nebo mimo ni. Není jich málo a mají možnost se podílet na chodu školy a utvářet ji. Namátkou je možné zmínit komise pro udržitelný rozvoj a pro IT, ve kterých hrají studentští zástupci klíčovou roli a určují směřování jejich agendy. Studenti se zároveň aktivně účastní jednání krizového štábu univerzity a jsou platnými členy Studentské komory Rady vysokých škol,“ připomíná Michal Nguyen.

Studenti diskutovali mimo jiné i o kapacitě univerzitních menz, přivítali také účast zástupce Kolejní rady UP, protože se mohli seznámit s problémy, které aktuálně řeší.

„Byl bych velmi rád, kdybychom se na tomto fóru scházeli pravidelněji, zhruba co půl roku, protože sdílení informací a zkušeností, a tedy vzájemnou komunikaci považujeme za stěžejní věc,“ doplnil Marek Stratilík.

 

Zpět