Studijní program Technika a praktické činnosti upoutal pozornost zaměstnavatelů

Foto: KTIV PdF UP
Pátek 17. leden 2020, 12:33

Moderní pojetí studijních programů, koncipovaných v souladu s vizí Učitel pro 21. století a orientovaných na techniku a praktické činnosti, zaujalo zaměstnavatele z celé republiky. Technicky zaměřené studium je na pedagogické fakultě realizováno dlouhodobě, od loňského roku však ve zcela inovované podobě, která vycházela z požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zvýšený důraz je kladen na praxi během studia.

Jedná se studijní programy Technika a praktické činnosti (Bc.) a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.), které jsou jedinečné a lze je v rámci ČR studovat pouze v Olomouci. 

Zaměstnavatelé v poslední době jeví zvýšenou pozornost o absolventy technických oborů, ať již jde o školy, volnočasová zábavně-vzdělávací centra nebo i průmysl. Učitelů s tímto zaměřením je nedostatek. Proto byla na našem pracovišti ustanovena Rada technických studijních programů, jejíž součástí jsou zástupci ze škol, veřejné správy, firem a dalších institucí. Cílem je další propojování studia s praxí, zavádění nejmodernějších technologií do výuky a formulace požadavků na kontinuální zkvalitňování studia. Zájem o kvalitní přípravu učitelů techniky a praktických činností dlouhodobě projevuje i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který říká, že dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů (více v článku na www.denik.cz ). 

Studium programu Technika a praktické činnosti je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa tvořivosti, nápaditosti a aktivit založených na manuálních činnostech ve spojení s myšlením a moderními digitálními technologiemi. Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen s aktuálními poznatky ze světa techniky, řemesel a technologií, jako je robotika, laserové technologie, internet věcí a 3D tisk, ale taktéž částečně s oblastmi jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti. Pro podání přihlášky a možné přijetí ke studiu není rozhodující obor předchozího studia na střední škole. Podstatný je však zájem o obor. Studium je koncipováno tak, že znalosti a dovednosti jsou předávány "od počátku", což umožňuje zahájit studium absolventovi jakéhokoliv oboru SŠ.  

V rámci studia programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ jsou prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderní a pro žáky poutavou výuku. Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové. Prakticky se tak naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií.

Závěrem je třeba podotknout, že na základních školách se technické předměty nazývané různě (pracovní vyučování, dílny, technické práce…) vyučuji nepřetržitě a školy neustále shání nové učitele. 

Doc. Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP

 

Zpět