Teologická fakulta hostila děkana Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově

Při své návštěvě Olomouce se Roman Zaviyskyy setkal s děkanem CMTF Peterem Tavelem.
Foto: Olena Pototska
čtvrtek 8. listopad 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

O možnostech další spolupráce s Univerzitou Palackého a zejména její teologickou fakultou jednal při své pracovní návštěvě Olomouce děkan Filozofické a teologické fakulty Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově Roman Zaviyskyy. Studenti si mohli zároveň vyslechnout jeho přednášku věnovanou aktuálním ekumenickým výzvám. 

Roman Zaviyskyy se při setkání s děkanem CMTF Peterem Tavelem, rektorem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře Pavlem Stuškou a zástupci zahraničního oddělení UP věnoval zejména možnostem studentských mobilit programu Erasmus+. „Naše studenty by mohlo zajímat především bližší seznámení s východní liturgií a kurz ikonografie. Předběžné rozhovory o možnostech konkrétní spolupráce, zejména s katedrou křesťanské sociální práce, se týkaly také vzdělávání v oblasti humanitární pomoci,“ uvedl proděkan CMTF pro zahraničí Dominik Opatrný.

Svůj odborný zájem, zaměřený na oblast východních církví, přiblížil ukrajinský host přednáškou s názvem Církve východu a západu: Historie, liturgie a výzvy ekumenismu. Kromě seznámení se základními východisky nastínil vznik a postavení Řeckokatolické církve i některé z klíčových aspektů současné situace východních křesťanů na Ukrajině. „Křesťané byzantské tradice jsou na Ukrajině rozděleni do tří skupin, které se orientují na Moskvu, Konstantinopol a Řím. Aktuální vývoj je poznamenán přerušením společenství mezi Moskvou a Konstantinopolí kvůli snahám Konstantinopole přiznat kanonický statut dvěma ukrajinským církvím,“ přiblížil Roman Zaviyskyy. 

Ukrajinská katolická univerzita (Український католицький університет) je první katolickou univerzitou, která vznikla na území bývalého Sovětského svazu. Z podnětu Ukrajinské řeckokatolické církve byla jako nestátní vzdělávací instituce vybudována v roce 2002 na základech bývalé Teologické akademie ve Lvově. Tvoří ji fakulty filozoficko-teologická, přírodovědecká, fakulty humanitních, zdravotnických a společenských věd. Působí na ní devět výzkumných institutů a Lvovská obchodní akademie.