Tomáš Pluháček z přírodovědecké fakulty získal Cenu Zdeňka Hermana

Tomáš Pluháček (vpravo)
Foto: Květoslava Stejskalová
úterý 9. duben 2019, 11:00 – Text: Šárka Chovancová

Nadační fond Resonance udělil Cenu Zdeňka Hermana za rok 2018 Tomáši Pluháčkovi z přírodovědecké fakulty za jeho disertační práci nazvanou Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v metabolomice a forenzní analýze. V ní se zaměřil na využití hmotnostní spektrometrie při včasném a neinvazivním prokazování smrtelné plicní infekce nebo při spolehlivé identifikaci střelce.

„Ocenění, které jsem získal a velmi si ho vážím, je pro mě především motivací do další práce. Vnímám ho také jako ocenění ostatních kolegů, kteří mi při řešení vědeckých problémů pomáhali a pomáhají," řekl Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie.

Disertační práce vznikla během jeho postgraduálního studia na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a laboratoři charakterizace molekulární struktury v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze, které absolvoval pod odborným vedením Vladimíra Havlíčka.

„V oblasti metabolomiky jsem se zabýval vývojem metody pro průkaz invazivní plicní aspergilózy (IPA) v potkaních plicích, která může být alternativou pro histologické barvení tkání. Hmotnostně spektrometrické zobrazování umožňuje detailní studium masivně se rozšiřující infekce s následnou jednoznačnou lokalizací oblastí postižených IPA infekcí," vysvětlil Tomáš Pluháček.

Další část věnovaná forenzní analýze byla zaměřená na zobrazování povýstřelových zplodin ulpělých na rukou střelce po použití střelné zbraně s následnou přímou identifikací osoby. „Hmotnostně spektrometrické mapování mědi, zinku, antimonu, rtuti, barya a olova na povrchu latentních otisků umožňuje mimo jiné spolehlivou a přesnou rekonstrukci otisku prstu střelce, který tak může být přímo identifikován," dodal Tomáš Pluháček.

Nadační fond Resonance byl založen s cílem podporovat studenty v oborech chemie a fyziky. Cena Zdeňka Hermana, zakladatele nadačního fondu, byla poprvé udělena v roce 2014. Cena za rok 2018 byla Tomáši Pluháčkovi předána na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Olomouci 28. března 2019.