Univerzita dosáhla zatím nejlepšího výsledku v QS World University Rankings

Repro: Žurnál UP
Pátek 21. červen 2019, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Univerzita Palackého se počtvrté umístila v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol QS World University Ranking. V 16. ročníku hodnocení skončila na 601. až 650. pozici, čímž dosáhla dosud nejlepšího výsledku. Českou republiku v žebříčku reprezentuje devět vysokých škol, v TOP 800 jich je sedm. Nejlépe si stojí Univerzita Karlova na 291. pozici. V žebříčku se celkem umístilo 1000 univerzit z 82 států.

Univerzita Palackého se v prestižním žebříčku poprvé objevila ve vydání pro rok 2017, a to na 651. až 700. místě. Tutéž pozici obsadila i loni, nyní si ale meziročně polepšila.

"Jsem dalším postupem vzhůru v tomto prestižním žebříčku potěšen. Výsledky nám opět potvrzují, že Univerzita Palackého si stále drží svou pozici mezi pěti nejúspěšnějšími vysokými školami v zemi a že postupné nastavování systému hodnocení kvality na naší univerzitě, v rámci kterého podrobně analyzujeme jednotlivé výkonové ukazatele naší činnosti, přináší viditelné výsledky. Zároveň jsou tyto výsledky důkazem neúnavné a poctivé práce našich akademických i neakademických pracovníků, za což jim patří dík," uvedl k výsledkům rektor Jaroslav Miller.

Univerzity jsou v QS World University Rankings posuzovány na základě šesti metrik. Hodnotí se jejich reputace u akademiků i zaměstnavatelů, poměr mezi počtem akademických pracovníků a studentů, normovaný počet publikovaných citací akademických pracovníků, podíl zahraničních akademiků a podíl zahraničních studentů. V kritériu posuzující podíl zahraničních akademiků je olomoucké vysoké učení první v ČR. Meziročně si polepšilo také v indikátorech Poměr počtu akademických pracovníků a studentů (Faculty /Student Ratio), a to o 78 příček, a Podíl zahraničních studentů (International Students Ratio).

"V posledním roce jsme v rámci rozvíjení systému hodnocení kvality zavedli systematický mezinárodní a národní benchmarking, pomocí kterého zjišťujeme, ve kterých faktorech ovlivňujících náš výkon a kvalitu všech činností má ještě naše univerzita zejména oproti těm mezinárodním rezervy a na čem je potřebné začít systematicky pracovat, abychom svou činnost dále zkvalitňovali. To se projevilo například ve zlepšování parametrů regionální spolupráce, spolupráce s mezinárodními i národními partnery či v návrzích na úpravy výkonnostních ukazatelů v oblasti vzdělávací či tvůrčí činnosti akademických pracovníků. Předpokládáme, že výsledky těchto analýz se projeví zejména v následujících letech, a Univerzita Palackého si tak udrží svou dosavadní pozici v mezinárodních hodnoceních," doplnila prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová.

Svoji pozici si meziročně vylepšila i Česká republika. Před rokem ji v rankingu zastupovalo pět univerzit, nyní se počet téměř zdvojnásobil. V letošním republikovém srovnání figuruje Univerzita Palackého na páté pozici za Karlovou univerzitou, Vysokou školou chemicko-technologickou, Českým vysokým učením technickým a Masarykovou univerzitou. Do TOP 800 se dostaly ještě Vysoké učení technické v Brně a Technická univerzita v Liberci.

Světovému srovnání vévodí již osmým rokem po sobě Massachusetts Institute of Technology (MIT), následují Standford University a Harvard University. Celkové výsledky jsou dostupné zde. Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)