Univerzita Palackého byla oceněna za společenskou odpovědnost

Cenu v Praze převzal rektor Jaroslav Miller a prorektorka Hana Marešová.
Foto: MPO
Pátek 29. listopad 2019, 11:49 – Text: Ivana Pustějovská

UP získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Ocenění obdržela v kategorii velká a střední organizace veřejného sektoru. Cenu převzal rektor Jaroslav Miller a prorektorka Hana Marešová na slavnostním večeru na Pražském hradě, kde Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky vyhlásily vítěze Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a ostatních ocenění v oblasti kvality za rok 2019.

 „Tyto národní ceny nabízí možnost porovnat se s těmi nejlepšími společnostmi a učit se z jejich best practices (dobrých praxí),“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. UP byla oceněna za svou společenskou odpovědnost. První místo v kategorii veřejného sektoru získala spolu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

„Tento úspěch je úspěchem celé univerzity, ale největší zásluhu na něm má tým paní prorektorky Marešové. Rád bych jí i všem ostatním kolegům poděkoval,“ řekl po převzetí ceny rektor Jaroslav Miller.

Univerzita se do programu přihlásila proto, aby zjistila, jak si v konkurenci jiných škol stojí v plnění tzv. třetí role vysoké školy, tedy práce ve prospěch společnosti, a to jak ve městě, tak v regionu. Z poslední doby je to zejména významné zapojení UP do místních a krajských akčních plánů vzdělávání, dále dobrovolnické aktivity jako Občanská univerzita, v níž studenti a akademici nabízejí formou přednášek či besed veřejnosti své znalosti, projekt Euforka, který se snaží zprostředkovávat relevantní informace o dění v Evropě, či studentský spolek Udržitelný Palacký, který propaguje environmentálně příznivé chování. „Univerzitu vnímáme jako komunitu, která systematicky pomáhá vlastním členům i ve veřejném prostoru. Ať už zapojením odborníků, prací mnoha dobrovolníků či studentských organizací, nebo díky mimořádnému zázemí, které se daří stále rozšiřovat a modernizovat,“ doplnil prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík.

Univerzita chtěla získat na své aktivity i pohled zvenčí. „Univerzitu Palackého jsme chtěli podrobit externímu hodnocení, a dostat tak vedle srovnání s jinými školami zároveň informace o klíčových trendech v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v naší zemi,“ uvedla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, jejíž úsek hodnoticí proces koordinoval.

V praxi pak hodnocení školy zahrnovalo jednak vlastní sebehodnoticí zprávu podle podmínek zadavatele soutěže, jednak kontroly zástupců z ministerstva, kteří v Olomouci vše přímo na místě ověřovali.

Výsledkem je první místo v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost, o které se UP dělí s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou. S vítězstvím se pojí i udělení mezinárodně uznávaného ocenění Committed to Sustainability na dobu tří let a zařazení UP do databáze Evropské nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management).

„Byli jsme pozitivně ohodnoceni jako instituce velmi aktivní a uvědomělá v oblasti aktivit regionální spolupráce, společenské odpovědnosti i udržitelného rozvoje,“ doplnila Hana Marešová. Jak dodala, pro školu je vedle mezinárodní prestiže velmi důležitá i zpětná vazba hodnotitelů, kteří UP mimo jiné doporučili zpracování ucelené vize a strategie v oblasti třetí role. „Na tom budeme v dalším období pracovat, stejně jako na výběru kritérií, podle nichž budeme aktivity univerzity v oblasti třetí role hodnotit a zohledňovat i při hodnocení pracovníků UP. Získané informace a návrhy oblastí pro zlepšení pak využijeme při zpracování strategie v oblasti třetí role UP na další období. Právě v příštích měsících nás totiž čeká celouniverzitní debata k přípravě nového strategického dokumentu – Dlouhodobého záměru UP 2020+,“ dodala prorektorka Marešová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)