Aktualizováno: UP se znovuotevře pro studenty absolventských ročníků (Bc., Mgr., Ph.D.)

Pátek 17. duben 2020, 11:25

Aktualizováno dne 17. 4.: Znovuotevření UP pro potřeby konzultací, prací v laboratořích a absolvování závěrečných zkoušek se vedle studentů v posledních ročnících bakalářského a magisterského studia týká také doktorských studentů v posledním ročníku před odevzdáním dizertací.

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 14. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory Univerzity Palackého, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Posluchači absolventských ročníků bakalářského a magisterského studia a doktorší studenti v posledním ročníku před odevzdáním dizertací tak budou moci před uzavřením svých studijních povinností docházet na konzultace s vyučujícími, do laboratoří za účelem dokončení vlastního výzkumu či do knihovny na Zbrojnici za účelem výpůjčky knih. Uskutečnit se také budou moci závěrečné zkoušky a obhajoby. Každá z těchto aktivit je nicméně omezena na přítomnost maximálně pěti osob naráz a dodržování platných pravidel (dvoumetrové rozestupy, zakrytí dýchacích cest pomocí roušky atp.). Pokud nebude možné tento počet a náležitosti dodržet, musejí všechny výukové aktivity (hromadná výuka, zkoušky, zápočty aj.) i nadále až do odvolání probíhat pouze distančně a online formou.

O případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou samy fakulty, případně katedry, a v případě zkoušek, práce v laboratořích aj. je také nutná předchozí domluva studenta s pedagogy.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

V souvislosti s tímto částečným znovuotevřením univerzity se jedná také o možnostech zahraničních studentů a případného dokončení jejich studijních povinností v rámci výměnných pobytů. Jednají o tom ministerstvo školství, vnitra a rektoři jednotlivých univerzit. Bližší informace budou v tomto ohledu známy v nejbližších dnech.

Užitečné odkazy:

Podrobnosti o výpůjčce knih v Knihovně UP

Harmonogram uvolňování opatření Vlády ČR (včetně školství)

Doporučení vedení UP k opatřením Vlády ČR ze dne 14. dubna

  1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají od 20. dubna 2020:
    1. on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
    2. prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel doposud neúčinného Zvláštního zákona; organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder.
  2. Individuální výuka studentů v posledním roce studia (tzv. absolventský ročník) v laboratořích (do počtu 5 osob) je možná od 20. dubna 2020.
  3. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (online), a to do odvolání.
  4. V ostatních ročnících, kromě absolventských, se zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností konají nadále pouze online.
  5. Přijímací zkoušky se uskuteční online na těch fakultách, jejichž specifika to umožňují.
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)