Věřím, že dohoda je stále možná, říká o návrhu pro Akademický senát UP rektor Martin Procházka

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 15. září 2022, 14:27

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na vás v souvislosti s blížícím se zasedáním akademického senátu naší univerzity, které se uskuteční 21. září. V rámci tohoto jednání předkládám návrh rozhodnutí o správě a užívání nemovitého a movitého majetku v souvislosti se zřízením vysokoškolského ústavu CATRIN. Jsem přesvědčen, že tak dosáhneme částečného řešení sporů o užívání příslušného majetku.

Cílem předkládaného rozhodnutí je řešit současnou neuspokojivou situaci a nastavit pravidla pro užívání majetku do budoucna, a naplnit tak prakticky dřívější rozhodnutí akademického senátu naší univerzity. Zásadní je také stanovit odpovědnost při užívání majetku univerzity a zároveň nastavit pravidla jeho hospodárného užívání ve prospěch zaměstnanců a studentů.

Všichni jistě cítíme, že vývoj posledních let na naší univerzitě nese spíše atmosféru neklidu, současná ekonomická a energetická situace tento stav ještě vyostřuje. Vnímám, že se částí univerzity šíří informace vzbuzující dojem, že se nesnažím o ochranu akademických práv a svobod, že znemožňuji řádné zabezpečení výuky, nedbám zájmů studentů, nerespektuji jiné názory a neusiluji o důvěru naší akademické obce.

Není tomu tak. O nápravu sporů mezi přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN se snažím po celou dobu, co tento problém vyvstal. Řešení prosazuji smírnou cestou, usiluji o to, aby se zlepšily vztahy pracovní i mezilidské na naší univerzitě.

Dovolte mi připomenout, že ještě coby děkan FZV jsem byl členem pracovní skupiny k dohodám o vysokoškolském ústavu CATRIN. Na konci roku 2020 jsme se společně se všemi tehdejšími děkany rozcházeli s přáním, aby následující rok přinesl úspěšně se rozvíjející fakulty a fungující vysokoškolský ústav. To se z řady důvodů včetně určitých nekompromisních kroků doposud nestalo.

Nyní se nacházíme v situaci, kdy někteří kolegové další snahy o dohody odmítají a požadují zrušení vysokoškolského ústavu. Věřil jsem však a pořád věřím, že je dohoda stále možná. Proto nevidím jinou možnost než předložit tento návrh, který by měl být základem k dosažení potřebných dohod. Předkládám tedy návrh rozhodnutí ke schválení Akademickým senátem UP na jeho jednání.

Na svém zasedání bude Akademický senát UP projednávat inovovaný návrh rozhodnutí, které jsem z posledního jednání senátu stáhl ve snaze umožnit dopracování podnětů, které by toto rozhodnutí ještě více posunuly k největšímu možnému kompromisu. Jak jsem zjistil, kompromisu jsou schopni zejména lidé, kterých se užívání přístrojů a místností osobně dotýká. Velice jim všem za jejich pochopení, přístup a ochotu děkuji. Nejvyšší míry shody bylo dosaženo u CRH, a to co do užívání budov F2, H1 a skleníku RD2.

V části RCPTM, konkrétně u budovy G, došlo bohužel pouze k částečným dohodám. Vzhledem k tomu, že u mnohých přístrojů doposud nedošlo k žádné písemné dohodě obou součástí, a to ani k dílčí, předložený návrh počítá s jejich přesunutím pod správu RUP, tedy na „neutrální půdu“. Je nutno říci, že akreditované a sporem zatížené pracoviště „R-LAB“ zůstane pod plnou gescí přírodovědecké fakulty. Shody jsme dosáhli při výměně místností tak, aby pracoviště obou součástí byla sjednocena. Došlo také k dohodě o tzv. místnosti doktorandů.

K dohodě doposud nedošlo u tří místností, které souvisí s přístrojem „XPS“. Z tohoto důvodu jsou dotčené místnosti v režimu společného užívání. U dalších přístrojů, které zejména tvoří velkou výzkumnou infrastrukturu, jsou všechny dotčené přístroje podle návrhu zařazeny pod dočasnou správu RUP tak, aby k nim byl garantován přístup pro obě součásti rovným dílem.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, chci vás všechny ujistit, že opakovaně hledám cesty kompromisu a smírného řešení s děkanem přírodovědecké fakulty a ředitelem vysokoškolského ústavu. Mrzí mě, že jsem v tomto ohledu zatím příliš úspěšný nebyl.

Také bych vás rád ujistil, že stále platí můj slib, že pokud Akademický senát UP tento můj návrh podpoří, půjde o řešení dočasné. To bude nahrazeno jiným ve chvíli, kdy se na něm obě součásti dohodnou, případně rozhodnutím následným, které bude reflektovat snahu a vůli k dosažení dalších kompromisů.

Věřím, že celý výše popsaný postup je v zájmu univerzity a v souladu s mou povinností jako nejvyššího představitele instituce konat, ne přihlížet. Mým cílem je dosáhnout situace, kdy všichni budeme moci podstatně více času a energie věnovat dalšímu rozvoji naší univerzity a řešení i dalších závažných problémů, které ji v současnosti ohrožují. Přál bych si, aby případné vnitřní spory v budoucnu nepřerůstaly v trvalé konflikty a abychom je zvládli řešit lidsky a profesionálně.

Děkuji všem, kteří se snaží situaci spojenou s naplněním usnesení o zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN řešit konstruktivně. Připravil jsem tento návrh, k jehož vypracování mě vyzval Akademický senát UP, se snahou, aby všichni zaměstnanci mohli co nejlépe vykonávat svoji práci. Zároveň jako rektor a vysokoškolský pedagog nechci připustit narušení výuky studentů pregraduálního i doktorského studia. Přeji si, abychom všichni na naší alma mater měli zajištěny dobré pracovní a studijní podmínky, aby nás naše práce těšila a abychom v ní nacházeli smysl. Věřím, že to není nesplnitelné.

Martin Procházka

rektor Univerzity Palackého

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)