Vzniká spolek CZARMA. Posílí projektové manažery, vědcům přinese větší šanci získat projekty

Grafika: CZARMA
Úterý 28. červen 2022, 14:45 – Text: Milada Křížková Hronová

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA) je nové české profesní sdružení, které vzniká na podporu a sdílení zkušeností přípravy a vedení vědeckých projektů. Jeho hlavním cílem je sdružovat a vzdělávat odborníky, kteří zajišťují špičkový servis pro excelentní vědu. První členská schůze sdružení v září přivítá všechny, kteří mají zájem o informace a vzdělávání v oblasti přípravy a implementace výzkumných projektů.

Žádné zemi, natož zemi střední velikosti, jakou Česká republika bezesporu je, nedostačuje ve vědě a výzkumu národní financování. Špičková věda je nesmírně nákladná, navíc vyžaduje dlouhodobé finanční zajištění. Aby ovšem čeští vědci dosáhli na evropské finance, například v prestižních projektech programu Horizon Europe, musí obstát nejen v silné mezinárodní konkurenci, ale zcela zásadní je pro ně i velmi dobře zpracovaná projektová dokumentace. Zásadní dotazy Evropské komise i dalších důležitých institucí a agentur, které posuzují příslušné žádosti, totiž zní: Jak máte zorganizovanou projektovou podporu? Jste schopni přidělené finance uřídit?

„O vzniku CZARMA jsme diskutovali již mnoho let a právě nyní s ohledem na okolní dění ve světě vnímáme ještě větší poptávku po sdílení, spolupráci a zvýšení kvality projektové podpory. Evropský výzkumný prostor prochází transformací a vědci potřebují kvalitní institucionální podmínky, aby se mohli výhradně věnovat vědě,“ uvedla Ida Součková Olšová z Masarykovy univerzity, předsedkyně CZARMA, která do sdružení přináší své zkušenosti z vedení Grantového oddělení Odboru výzkumu na Rektorátu Masarykovy univerzity i zahraniční zkušenosti a kontakty.

V CZARMA jsou sdruženi zástupci českých vysokých škol, Akademie věd ČR i dalších výzkumných organizací, kterým není český výzkumný prostor lhostejný. „Musím se přiznat, že zájem o spolek předčil všechna očekávání, už teď registrujeme více než 198 zájemců,“ dodala Ida Součková Olšová. Nejedná se o spolek, který by řešil jen pomoc s obsáhlou administrativou, která získání projektů doprovází, ale jde o komplexní platformu, která členům může ukázat dobrou praxi v orientaci v různých výzvách, najít optimální zdroje financování, schopnost sepsat grantovou žádost a vidět vše v širším kontextu, jako je třeba hodnocení vědy a výzkumu, plány rozvoje kariéry vědců, nastavení motivačních podmínek pro vědce, proč se o projekty vůbec ucházet atd. Proto jsou mezi členy vítáni také ředitelé výzkumných programů, zástupci managementu univerzit apod. „Jako akademický pracovník, vědec, ale rovněž nově proděkan jsem se do spolku přihlásil s vizí získání více informací ohledně projektů a příležitostí, ale také kvůli možnostem sdílení zkušeností s pracovníky z jiných vysokých škol,“ popsal svá očekávání Jan Petr, proděkan pro projekty Přírodovědecké fakulty UP.

Hlavním smyslem CZARMA je tedy komplexní podpora vědy. Cílem je pak posílit úroveň a reputaci celého českého výzkumu na mezinárodním poli, být partnerem i zahraničním vědcům. CZARMA chce spolupracovat se zastřešující EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) i s obdobnými profesními spolky v jiných zemích, například s dánským sdružením DARMA, švédským SWARMA, nizozemským NL-ARMA a dalšími. „Doufám, že se CZARMA povede vybudovat tak silný a spolupracující spolek, jako jsou ty zahraniční. Pro mou práci byl zatím nejpřínosnější profesní spolek EARMA, díky němuž jsem se zorientovala a získala potřebné znalosti v oblasti evropské výzkumné politiky. Většina mých kolegů z Aliance Aurora jsou členy obdobných národních asociací, velmi mne těší, že ČR nezůstává pozadu a vytváří se zde povědomí o důležitosti kvalitní podpory ve vědě a výzkumu. Další nespornou výhodou je možnost mezinárodního networkingu a budování si potřebných kontaktů napříč Evropou. Přesně tohle si slibuji i od CZARMA. Doufám, že získám kontakty na kolegyně a kolegy z celé republiky, kteří řeší stejné otázky a problémy jako já,“ uvedla Marie Jadrníčková z Oddělení pro partnerství Rektorátu UP, která je vedoucí pracovní skupiny na podporu vědy a výzkumu v rámci Aliance Aurora. 

CZARMA je otevřená zkušeným pracovníkům i naprostým nováčkům. „Žádný učený z nebe nespadl, neočekává se, že ve spolku budou výhradně zkušení manažeři, naopak by bylo skvělé, kdyby se k českým RMA (research managers and administrators) připojilo mnohem více lidí. Po zahraničním vzoru vidím velký potenciál například u čerstvých absolventů doktorských programů, kteří zjistili, že jejich role, která by je těšila a naplňovala, není být vědcem, ale zároveň by rádi ve vědeckém prostředí zůstali a využili tak svého vzdělání a zkušeností,“ doplnila Petra Vaculíková, členka dozorčí rady CZARMA, která od února 2022 vede Centrum projektové podpory na FF UP.

"Zkušených projektových manažerů je v české vědě a výzkumu stále pomálu. Vedení a administrace projektů na ně klade vysoké nároky. Vyžaduje orientaci v komplexních právních i finančních otázkách včetně důkladné znalosti interního prostředí dané organizace a pravidel jednotlivých programů.Tato práce vyžaduje také dobré komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmu a dobrou znalost anglického jazyka, zejména v případě projektů Horizon Europe. Věřím, že CZARMA nabídne zájemcům o tuto práci nejen řadu vzdělávacích aktivit, ale také sdílení zkušeností, což je v naší praxi nejcennější,“ dodala Andrea Nogová, která ve Vysokoškolském ústavu CATRIN UP vede Grantové oddělení a podílela se na založení CZARMA.

První členská schůze českého profesního sdružení CZARMA se uskuteční 7. září. V současné době nabízí členství a zároveň osobní profesní růst všem, kteří mají o zmiňovanou činnost zájem. Zájemci budou moci získat přístup k odborným znalostem a řadu příležitostí k vytváření sítí a rozvoji dovedností, otevře se jim hlubší spolupráce s manažerkami a manažery z českých i zahraničních výzkumných institucí a univerzit.

„Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem o informace a vzdělávání v oblasti přípravy i implementace výzkumných projektů. Problematika ale není omezená jen na projekty, šíře záběru je mnohem širší – od etiky přes genderová témata, otevřenou vědu až po publikování a hodnocení vědy. Cílem spolku je především efektivní výměna informací ve všech oblastech, které úzce souvisejí s výzkumnými projekty a s vědou jako takovou. Členem nemusí být jen ten, kdo má na vizitce projektový manažer, administrátor, vědec či vědkyně, může jím být kdokoli se zájmem o daná témata a chutí spolupracovat. Upřímně se těšíme na první společné setkání,“ uzavřela předsedkyně spolku Ida Součková Olšová.

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s (CZARMA, z. s.) je profesní sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu. Má za cíl sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu, být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe, pořádat vzdělávací akce pro profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu. Také přispět k budování dobrého jména profese manažer a administrátor ve výzkumu, spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi, univerzitami, veřejnou správou a obdobnými profesními spolky v ČR i zahraničí, přispět ke kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru, být partnerem relevantních orgánů veřejné správy a poskytovatelům dotace, podílet se na připomínkování nových legislativních a ekonomických dokumentů. První členská schůze se uskuteční 7. září. O členství ve sdružení můžete požádat ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)