Busta Sigmunda Freuda pro katedru psychologie

Foto: RNDr. Ing. Ladislav Stanke, Ph.D.
Thursday 5 May 2022, 8:00 – Text: (map)

Během konference Mezinárodní studentské psychologické dny 2022 obdržela katedra psychologie FF UP bustu Sigmunda Freuda. Zástupci katedry ji převzali za účasti studentů a studentek i pedagogů kateder psychologie českých a slovenských univerzit. Ke slavnostnímu předání přijala pozvání také dárkyně busty Helena Veličková a děkan FF UP Jan Stejskal. Autorem sochařského ztvárnění významné osobnosti psychologie je Bohumil Teplý, olomoucký sochař a také pedagog kresby a sochařství na UP. Více zde a o konferenci zde.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)