Děkan lékařské fakulty ocenil autory vědeckých prací

Foto: Martin Višňa
Monday 29 March 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Tři desítky jmen zahrnuje přehled laureátů Cen děkana Lékařské fakulty UP za rok 2020. Děkan Josef Zadražil na základě návrhu Vědecko-výzkumné a investiční komise LF UP ocenil autory významných publikačních počinů z řad akademiků i studentů a za kvalifikační růst také nově jmenovaného profesora.

Oceněn byl například přednosta Ústavu mikrobiologie a proděkan Milan Kolář za monografii Základy antibiotické léčby, Renata Večeřová z téhož ústavu za publikaci s významným počtem citací nebo trojice dam z Ústavu lékařské chemie a biochemie Alena Rajnochová Svobodová, Jitka Ulrichová a Jitka Vostálová za patent Adenine derivatives and their use as UV-photoprotective agents. Hned sedm pracovníků Ústavu molekulární a translační medicíny získalo Cenu děkana za původní či přehlednou vědeckou práci a za články v impaktovaných časopisech bylo oceněno sedmnáct studentů. Cenu za zvýšení kvalifikace obdržel Daniel Šaňák z Neurologické kliniky, který vloni úspěšně završil řízení na jmenování profesorem. Medailonek profesora Šaňáka i dalších nově jmenovaných profesorů UP si můžete přečíst v tomto článku.

„Práce mladých vědců a pedagogů si ve vedení fakulty velice vážíme. Svými vynikajícími výsledky přispívají k dobrému jménu fakulty a k vysokému vědeckému výkonu, který naši fakultu řadí na přední místa v České republice. Všem oceněným gratuluji, děkuji a přeji řadu dalších, nejen pracovních úspěchů i do budoucna,“ uvedl děkan Josef Zadražil.

Jak dodal proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský, hodnoticí kritéria pro udělení cen zůstala stejná jako v dřívějších letech. Tedy v kategorii vědeckých prací akademiků se mohly o ocenění ucházet pouze ty, které vyšly v prvním decilu – v deseti procentech nejlepších časopisů, ze studentských prací pak ty publikované v časopisech s impaktem.

V něčem jiné ale bylo, stejně jako vloni, předávání ocenění. Ceny děkana se na lékařské fakultě běžně předávají v úvodu dubnového zasedání Vědecké rady LF UP. Tuto tradici porušila epidemie koronaviru, kvůli které bylo vloni zasedání rady s předáváním cen přesunuto až na začátek akademického roku v září. Letos se vedení fakulty rozhodlo uspořádat krátké setkání s oceněnými samostatně, v prázdné a větrané zasedací místnosti, po menších skupinkách a v respirátorech.

Kromě Cen děkana přitom Josef Zadražil předal také profesorský dekret zmíněnému Danielu Šaňákovi a Čestná uznání rektora UP autorům odborných knih, neboť tradiční únorové předávání rektorských cen se s ohledem na epidemii neuskutečnilo. Čestná uznání si převzali Monika Žurková z Kliniky plicních onemocnění a tuberkulózy, Josef Chudáček z I. chirurgické kliniky a Jiří Gallo z Ortopedické kliniky. (Celkový přehled letošních laureátů Cen rektora UP se zdravicí rektora Jaroslava Millera najdete zde.)

Společně s prorektorkou Jitkou Ulrichovou děkan Josef Zadražil předal i Cenu odborného časopisu Biomedical Papers za nejcitovanější článek. Tu si převzala Jaroslava Chyliková z Ústavu morfologických věd Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)