Děkan lékařské fakulty ocenil autory vědeckých prací

Foto: Martin Višňa
Pondělí 29. březen 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Tři desítky jmen zahrnuje přehled laureátů Cen děkana Lékařské fakulty UP za rok 2020. Děkan Josef Zadražil na základě návrhu Vědecko-výzkumné a investiční komise LF UP ocenil autory významných publikačních počinů z řad akademiků i studentů a za kvalifikační růst také nově jmenovaného profesora.

Oceněn byl například přednosta Ústavu mikrobiologie a proděkan Milan Kolář za monografii Základy antibiotické léčby, Renata Večeřová z téhož ústavu za publikaci s významným počtem citací nebo trojice dam z Ústavu lékařské chemie a biochemie Alena Rajnochová Svobodová, Jitka Ulrichová a Jitka Vostálová za patent Adenine derivatives and their use as UV-photoprotective agents. Hned sedm pracovníků Ústavu molekulární a translační medicíny získalo Cenu děkana za původní či přehlednou vědeckou práci a za články v impaktovaných časopisech bylo oceněno sedmnáct studentů. Cenu za zvýšení kvalifikace obdržel Daniel Šaňák z Neurologické kliniky, který vloni úspěšně završil řízení na jmenování profesorem. Medailonek profesora Šaňáka i dalších nově jmenovaných profesorů UP si můžete přečíst v tomto článku.

„Práce mladých vědců a pedagogů si ve vedení fakulty velice vážíme. Svými vynikajícími výsledky přispívají k dobrému jménu fakulty a k vysokému vědeckému výkonu, který naši fakultu řadí na přední místa v České republice. Všem oceněným gratuluji, děkuji a přeji řadu dalších, nejen pracovních úspěchů i do budoucna,“ uvedl děkan Josef Zadražil.

Jak dodal proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský, hodnoticí kritéria pro udělení cen zůstala stejná jako v dřívějších letech. Tedy v kategorii vědeckých prací akademiků se mohly o ocenění ucházet pouze ty, které vyšly v prvním decilu – v deseti procentech nejlepších časopisů, ze studentských prací pak ty publikované v časopisech s impaktem.

V něčem jiné ale bylo, stejně jako vloni, předávání ocenění. Ceny děkana se na lékařské fakultě běžně předávají v úvodu dubnového zasedání Vědecké rady LF UP. Tuto tradici porušila epidemie koronaviru, kvůli které bylo vloni zasedání rady s předáváním cen přesunuto až na začátek akademického roku v září. Letos se vedení fakulty rozhodlo uspořádat krátké setkání s oceněnými samostatně, v prázdné a větrané zasedací místnosti, po menších skupinkách a v respirátorech.

Kromě Cen děkana přitom Josef Zadražil předal také profesorský dekret zmíněnému Danielu Šaňákovi a Čestná uznání rektora UP autorům odborných knih, neboť tradiční únorové předávání rektorských cen se s ohledem na epidemii neuskutečnilo. Čestná uznání si převzali Monika Žurková z Kliniky plicních onemocnění a tuberkulózy, Josef Chudáček z I. chirurgické kliniky a Jiří Gallo z Ortopedické kliniky. (Celkový přehled letošních laureátů Cen rektora UP se zdravicí rektora Jaroslava Millera najdete zde.)

Společně s prorektorkou Jitkou Ulrichovou děkan Josef Zadražil předal i Cenu odborného časopisu Biomedical Papers za nejcitovanější článek. Tu si převzala Jaroslava Chyliková z Ústavu morfologických věd Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)