Hlasujte pro UP v Cenách Olomouckého kraje za životní prostředí

Foto: INCIEN
Tuesday 21 May 2024, 16:00 – Text: Michal Zych

Univerzita Palackého má letos v Cenách veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí dvě nominace. Její oddělení pro udržitelný rozvoj čili Udržitelná univerzita a studentský spolek Udržitelný Palacký jsou mezi navrženými na Cenu za významný počin v separaci a recyklaci odpadů. Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí je pak nominován Vítězslav Bičík, emeritní profesor katedry zoologie PřF UP. Hlasovat můžete do 27. května na webu kraje.

Udržitelný rozvoj, péče o životní prostředí i jeho výzkum jsou klíčová témata, na která se UP dlouhodobě zaměřuje. I proto má v letošních Cenách veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí nominace hned ve dvou kategoriích.

Oddělení pro udržitelný rozvoj čili Udržitelná univerzita a studentský spolek Udržitelný Palacký jsou mezi navrženými na Cenu za významný počin v separaci a recyklaci odpadů. V této oblasti se v uplynulých letech podařilo hned několik věcí. Kromě pravidelného sledování množství a druhů odpadu proběhla v listopadu 2022 na nádvoří Zbrojnice fyzická analýza směsného komunálního odpadu z košů a popelnic z celé univerzity.

V srpnu 2023 se UP zapojila do projektu tridimgastro.cz, který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Stala se tak první univerzitou, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) Rapotín, kde jsou ekologicky využity k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu. Ve spolupráci Udržitelné univerzity a studentského spolku Udržitelný Palacký probíhá v menzách UP dlouhodobá kampaň proti plýtvání jídlem. V neposlední řadě se univerzita snaží studující, pracující i veřejnost vzdělávat a vzniku odpadu předcházet.

Dále je na Cenu za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí nominován Vítězslav Bičík, emeritní profesor katedry zoologie PřF UP. Profesor Bičík svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu ve vztahu k znečištění životního prostředí, na studium agresivního chování dutinových hnízdičů, na problematiku hnízdního parazitizmu, na význam jezevců v lesních ekosystémech a v neposlední řadě na ekologii a taxonomii pestřenek (jeden nový druh byl pojmenován norským badatelem Eupeodes biciki).

Ve spolupráci s pracovníky lékařské fakulty řešil problematiku aplikovatelnou v lékařské praxi, např. tkáňové reakce po implantaci neutrálních hydrofilních gelů, stanovení koncentrace mědi a zinku v krevním séru u nemocných rakovinou. Je také uznávaným mykologem, zakladatelem Mezinárodní biologické olympiády a nositelem Ceny města Olomouce. Jeho jméno je uvedeno v americké Marquisově biografii Who is Who in the World.

Hlasovat můžete do 27. května na webu Olomouckého kraje. Hlas je následně nutné potvrdit v e-mailu, jinak neplatí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)