Hlasujte pro UP v Cenách Olomouckého kraje za životní prostředí

Foto: INCIEN
Úterý 21. květen 2024, 16:00 – Text: Michal Zych

Univerzita Palackého má letos v Cenách veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí dvě nominace. Její oddělení pro udržitelný rozvoj čili Udržitelná univerzita a studentský spolek Udržitelný Palacký jsou mezi navrženými na Cenu za významný počin v separaci a recyklaci odpadů. Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí je pak nominován Vítězslav Bičík, emeritní profesor katedry zoologie PřF UP. Hlasovat můžete do 27. května na webu kraje.

Udržitelný rozvoj, péče o životní prostředí i jeho výzkum jsou klíčová témata, na která se UP dlouhodobě zaměřuje. I proto má v letošních Cenách veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí nominace hned ve dvou kategoriích.

Oddělení pro udržitelný rozvoj čili Udržitelná univerzita a studentský spolek Udržitelný Palacký jsou mezi navrženými na Cenu za významný počin v separaci a recyklaci odpadů. V této oblasti se v uplynulých letech podařilo hned několik věcí. Kromě pravidelného sledování množství a druhů odpadu proběhla v listopadu 2022 na nádvoří Zbrojnice fyzická analýza směsného komunálního odpadu z košů a popelnic z celé univerzity.

V srpnu 2023 se UP zapojila do projektu tridimgastro.cz, který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Stala se tak první univerzitou, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) Rapotín, kde jsou ekologicky využity k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu. Ve spolupráci Udržitelné univerzity a studentského spolku Udržitelný Palacký probíhá v menzách UP dlouhodobá kampaň proti plýtvání jídlem. V neposlední řadě se univerzita snaží studující, pracující i veřejnost vzdělávat a vzniku odpadu předcházet.

Dále je na Cenu za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí nominován Vítězslav Bičík, emeritní profesor katedry zoologie PřF UP. Profesor Bičík svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu ve vztahu k znečištění životního prostředí, na studium agresivního chování dutinových hnízdičů, na problematiku hnízdního parazitizmu, na význam jezevců v lesních ekosystémech a v neposlední řadě na ekologii a taxonomii pestřenek (jeden nový druh byl pojmenován norským badatelem Eupeodes biciki).

Ve spolupráci s pracovníky lékařské fakulty řešil problematiku aplikovatelnou v lékařské praxi, např. tkáňové reakce po implantaci neutrálních hydrofilních gelů, stanovení koncentrace mědi a zinku v krevním séru u nemocných rakovinou. Je také uznávaným mykologem, zakladatelem Mezinárodní biologické olympiády a nositelem Ceny města Olomouce. Jeho jméno je uvedeno v americké Marquisově biografii Who is Who in the World.

Hlasovat můžete do 27. května na webu Olomouckého kraje. Hlas je následně nutné potvrdit v e-mailu, jinak neplatí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)