Nová videa seznamují s aktivitami Centra APA

Repro: Žurnál UP
Tuesday 23 November 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Činnost Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury UP a také jeho zakotvení v systému poradenských služeb Olomouckého kraje přibližují nová videa, která centrum zveřejnilo na svém YouTube kanálu. Záznam diskuzního setkání s odborníky z praxe a krátký dokument Společně v akci mají inspirovat i ostatní kraje.

Pracovníci centra, které vzniklo při katedře APA na fakultě tělesné kultury již v roce 2007 a v současnosti je mimo jiné metodickým pracovištěm pro Regionální centrum APA Olomouckého kraje, již dříve uvedli, že chtějí učinit z olomouckého regionu vlajkovou loď v inkluzivní tělesné výchově a zájmovém vzdělávání v ČR. Nová videa, jejichž vznik finančně zaštítil Olomoucký kraj, jsou jedním z kroků k naplnění této ambice.

„Jedním z našich cílů je podpořit vznik obdobných regionálních center APA, která by rozvíjela svoji vlastní činnost v jednotlivých krajích ČR. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se podařilo zahrnout konzultanty APA do zákona o pedagogických pracovnících a mohli jsme se spolupodílet na aktualizaci standardů vzdělávání asistentů pedagoga, speciálních pedagogů či pohybově zaměřených lektorů a instruktorů. Rádi bychom také znovuobnovili epidemií covidu-19 pozastavené jednání o inovaci systému uvolňování žáků z tělesné výchovy,“ řekl Ondřej Ješina z Centra APA.

Zmínil při tom i některá z témat, která probírá s hosty zaznamenané diskuze. Mezi nimi byl například ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje Lubomír Schneider, ředitelka Domu dětí a mládeže Kojetín Jana Hrušáková nebo zakladatel Centra APA a garant studia APA na FTK UP Martin Kudláček.

Kromě toho konzultanti APA ve videích prezentují některé z nabízených aktivit, jako je například kroužek inkluzivního plavání nebo všeobecná sportovní příprava. V dokumentu se pak objevují například i záběry z uskutečněných Expedic PřesBar nebo různých programů pro děti i dospělé se zdravotním postižením či znevýhodněním a nechybí ani informace o centrem provozované půjčovně sportovně-kompenzačních pomůcek.

Videa jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu Centra APA zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)