Nový projekt chce z Olomouckého kraje vlajkovou loď v inkluzivní tělesné výchově

Ilustrační foto: RC APA
Úterý 30. březen 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Ani poté, co katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury UP na podzim završila celorepublikový projekt na podporu rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, její pracovníci nezahálí. Své aktivity nyní zaměřují v rámci implementace Krajského akčního plánu na Olomoucký kraj.

Katedra se stala garantem implementačního projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, jeho cíle naplňuje zejména již dříve ustanovené Regionální centrum APA. Mezi klíčovými aktivitami projektu je také prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérní poradenství, které metodicky řídí krajská Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně poradenské centrum.

„Naše část projektu věnovaná aplikovaným pohybovým aktivitám stojí zejména na dvou pilířích. Jedním jsou konzultanti APA, kteří navázali na aktivity z našeho celorepublikového projektu a budou je dále rozvíjet v krajských podmínkách. Druhým pilířem je pak vzdělávání, pořádání seminářů a školení, přičemž byla vytvořena síť spolupracujících škol a školských zařízení, kde vznikla centra vzdělávání. Dvě z nich, na Střední škole polytechnické Olomouc a na Střední průmyslové škole Jeseník, se zaměřují na vzdělávání v oblasti inkluzivní tělesné výchovy a pohybové gramotnosti. Cílí především na učitele tělesné výchovy. Další tři centra vznikla při Domech dětí a mládeže v Olomouci a Kojetíně a Středisku volného času Duha v Jeseníku. Ta budou rozvíjet témata z oblasti zájmového vzdělávání,“ uvedl Ondřej Ješina z katedry APA.

„Zatímco totiž know-how v inkluzivní tělesné výchově máme již poměrně velké a chceme ho přenést do systému vzdělávání v Olomouckém kraji, zkušeností s inkluzivním zájmovým vzděláváním je pomálu. Máme zkušenosti s některými jednotlivostmi, ale jinak je tato oblast v České republice zatím v plenkách a do jisté míry je jakousi Achillovou patou inkluze ve vzdělávání. Je to ale oblast s obrovským potenciálem a především logické pokračování školního vzdělávání,“ vysvětlil, proč se v projektu orientují i na mimoškolní pohybové aktivity, kroužky nebo třeba pobytové akce.

Ambicí je učinit z Olomouckého kraje v inkluzivní tělesné výchově a zájmovém vzdělávání vlajkovou loď a příklad dobré praxe pro ostatní regiony. Některé kroky k tomuto cíli sice zatím brzdí koronavirová epidemie, naplno se ale již rozeběhla série webinářů. V březnu byla tématem obezita a různé pohledy na ni, na nejbližší dobu je pak připraven například webinář o online výuce tělesné výchovy nebo o chystaných úpravách rámcových vzdělávacích programů.

V rámci tříletého projektu kromě toho vzniknou krajská centra zaměřená na metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání (například kvůli špatně zvolenému oboru) a na kariérní poradenství v odborném vzdělávání.

Další informace o projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji jsou k dispozici zde. Předchozí projekt katedry APA si můžete připomenout prostřednictvím tohoto článku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)