Nový projekt chce z Olomouckého kraje vlajkovou loď v inkluzivní tělesné výchově

Ilustrační foto: RC APA
Tuesday 30 March 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Ani poté, co katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury UP na podzim završila celorepublikový projekt na podporu rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, její pracovníci nezahálí. Své aktivity nyní zaměřují v rámci implementace Krajského akčního plánu na Olomoucký kraj.

Katedra se stala garantem implementačního projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji, jeho cíle naplňuje zejména již dříve ustanovené Regionální centrum APA. Mezi klíčovými aktivitami projektu je také prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a kariérní poradenství, které metodicky řídí krajská Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně poradenské centrum.

„Naše část projektu věnovaná aplikovaným pohybovým aktivitám stojí zejména na dvou pilířích. Jedním jsou konzultanti APA, kteří navázali na aktivity z našeho celorepublikového projektu a budou je dále rozvíjet v krajských podmínkách. Druhým pilířem je pak vzdělávání, pořádání seminářů a školení, přičemž byla vytvořena síť spolupracujících škol a školských zařízení, kde vznikla centra vzdělávání. Dvě z nich, na Střední škole polytechnické Olomouc a na Střední průmyslové škole Jeseník, se zaměřují na vzdělávání v oblasti inkluzivní tělesné výchovy a pohybové gramotnosti. Cílí především na učitele tělesné výchovy. Další tři centra vznikla při Domech dětí a mládeže v Olomouci a Kojetíně a Středisku volného času Duha v Jeseníku. Ta budou rozvíjet témata z oblasti zájmového vzdělávání,“ uvedl Ondřej Ješina z katedry APA.

„Zatímco totiž know-how v inkluzivní tělesné výchově máme již poměrně velké a chceme ho přenést do systému vzdělávání v Olomouckém kraji, zkušeností s inkluzivním zájmovým vzděláváním je pomálu. Máme zkušenosti s některými jednotlivostmi, ale jinak je tato oblast v České republice zatím v plenkách a do jisté míry je jakousi Achillovou patou inkluze ve vzdělávání. Je to ale oblast s obrovským potenciálem a především logické pokračování školního vzdělávání,“ vysvětlil, proč se v projektu orientují i na mimoškolní pohybové aktivity, kroužky nebo třeba pobytové akce.

Ambicí je učinit z Olomouckého kraje v inkluzivní tělesné výchově a zájmovém vzdělávání vlajkovou loď a příklad dobré praxe pro ostatní regiony. Některé kroky k tomuto cíli sice zatím brzdí koronavirová epidemie, naplno se ale již rozeběhla série webinářů. V březnu byla tématem obezita a různé pohledy na ni, na nejbližší dobu je pak připraven například webinář o online výuce tělesné výchovy nebo o chystaných úpravách rámcových vzdělávacích programů.

V rámci tříletého projektu kromě toho vzniknou krajská centra zaměřená na metodickou podporu pedagogických pracovníků v oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání (například kvůli špatně zvolenému oboru) a na kariérní poradenství v odborném vzdělávání.

Další informace o projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji jsou k dispozici zde. Předchozí projekt katedry APA si můžete připomenout prostřednictvím tohoto článku.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)