Nová videa seznamují s aktivitami Centra APA

Repro: Žurnál UP
Úterý 23. listopad 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

Činnost Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury UP a také jeho zakotvení v systému poradenských služeb Olomouckého kraje přibližují nová videa, která centrum zveřejnilo na svém YouTube kanálu. Záznam diskuzního setkání s odborníky z praxe a krátký dokument Společně v akci mají inspirovat i ostatní kraje.

Pracovníci centra, které vzniklo při katedře APA na fakultě tělesné kultury již v roce 2007 a v současnosti je mimo jiné metodickým pracovištěm pro Regionální centrum APA Olomouckého kraje, již dříve uvedli, že chtějí učinit z olomouckého regionu vlajkovou loď v inkluzivní tělesné výchově a zájmovém vzdělávání v ČR. Nová videa, jejichž vznik finančně zaštítil Olomoucký kraj, jsou jedním z kroků k naplnění této ambice.

„Jedním z našich cílů je podpořit vznik obdobných regionálních center APA, která by rozvíjela svoji vlastní činnost v jednotlivých krajích ČR. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se podařilo zahrnout konzultanty APA do zákona o pedagogických pracovnících a mohli jsme se spolupodílet na aktualizaci standardů vzdělávání asistentů pedagoga, speciálních pedagogů či pohybově zaměřených lektorů a instruktorů. Rádi bychom také znovuobnovili epidemií covidu-19 pozastavené jednání o inovaci systému uvolňování žáků z tělesné výchovy,“ řekl Ondřej Ješina z Centra APA.

Zmínil při tom i některá z témat, která probírá s hosty zaznamenané diskuze. Mezi nimi byl například ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje Lubomír Schneider, ředitelka Domu dětí a mládeže Kojetín Jana Hrušáková nebo zakladatel Centra APA a garant studia APA na FTK UP Martin Kudláček.

Kromě toho konzultanti APA ve videích prezentují některé z nabízených aktivit, jako je například kroužek inkluzivního plavání nebo všeobecná sportovní příprava. V dokumentu se pak objevují například i záběry z uskutečněných Expedic PřesBar nebo různých programů pro děti i dospělé se zdravotním postižením či znevýhodněním a nechybí ani informace o centrem provozované půjčovně sportovně-kompenzačních pomůcek.

Videa jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu Centra APA zde.

Zpět