Pedagogická fakulta má v opakovaných děkanských volbách tři kandidáty

Foto: Vojtěch Duda
Friday 7 January 2022, 14:00 – Text: Milada Křížková Hronová

O pozici děkana/děkanky pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 se v opakovaných děkanských volbách budou ucházet stávající děkanka Libuše Ludíková, proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Vojtech Regec a proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová.

Akademický senát PdF UP se na svém zasedání 14. prosince 2021 neusnesl na návrhu osoby, kterou měl navrhnout rektorovi UP ke jmenování děkankou/děkanem PdF UP. Zvláštní volební komise tohoto grémia proto 22. prosince 2021 vyhlásila opakované řízení. Až do 5. ledna 2022 mohla akademická obec fakulty předkládat návrhy kandidátů.

Ze zveřejněného seznamu vyplývá, že se voleb zúčastní tři kandidáti. O děkanskou pozici se bude ucházet stávající děkanka fakulty Libuše Ludíková, proděkan Vojtech Regec a proděkanka Petra Šobáňová. Volební programy všech kandidátů budou zveřejněny na webu fakulty 12. ledna, veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuze s nimi se uskuteční 17. ledna. O tom, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů AS PdF UP a ve volbě uspěje, se akademická obec dozví 19. ledna. Texty vztahující se k volbě děkana/děkanky PdF UP najdete ZDE a ZDE.

Harmonogram opakovaných voleb: Volební programy kandidátů na děkana/děkanku PdF UP budou zveřejněny na webovém portálu PdF UP 12. ledna 2022 do 15 hodin. Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuze s kandidáty se uskuteční 17. ledna 2022. Volby kandidáta na funkci děkana PdF UP se uskuteční 19. ledna 2022. Vždy od 13 hodin ve velké aule PdF UP. Jednání budou streamována. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi do 21. ledna 2022.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)