Pedagogická fakulta má v opakovaných děkanských volbách tři kandidáty

Foto: Vojtěch Duda
Pátek 7. leden 2022, 14:00 – Text: Milada Křížková Hronová

O pozici děkana/děkanky pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 se v opakovaných děkanských volbách budou ucházet stávající děkanka Libuše Ludíková, proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Vojtech Regec a proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová.

Akademický senát PdF UP se na svém zasedání 14. prosince 2021 neusnesl na návrhu osoby, kterou měl navrhnout rektorovi UP ke jmenování děkankou/děkanem PdF UP. Zvláštní volební komise tohoto grémia proto 22. prosince 2021 vyhlásila opakované řízení. Až do 5. ledna 2022 mohla akademická obec fakulty předkládat návrhy kandidátů.

Ze zveřejněného seznamu vyplývá, že se voleb zúčastní tři kandidáti. O děkanskou pozici se bude ucházet stávající děkanka fakulty Libuše Ludíková, proděkan Vojtech Regec a proděkanka Petra Šobáňová. Volební programy všech kandidátů budou zveřejněny na webu fakulty 12. ledna, veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuze s nimi se uskuteční 17. ledna. O tom, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů AS PdF UP a ve volbě uspěje, se akademická obec dozví 19. ledna. Texty vztahující se k volbě děkana/děkanky PdF UP najdete ZDE a ZDE.

Harmonogram opakovaných voleb: Volební programy kandidátů na děkana/děkanku PdF UP budou zveřejněny na webovém portálu PdF UP 12. ledna 2022 do 15 hodin. Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuze s kandidáty se uskuteční 17. ledna 2022. Volby kandidáta na funkci děkana PdF UP se uskuteční 19. ledna 2022. Vždy od 13 hodin ve velké aule PdF UP. Jednání budou streamována. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi do 21. ledna 2022.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)