Univerzita uspořádala premiérovou doktorandskou konferenci

Foto: Vojtěch Duda, Martin Višňa
Saturday 26 November 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Historicky poprvé proběhla na Univerzitě Palackého Interdisciplinární doktorandská konference, největší událost roku zaměřená na posluchače a posluchačky doktorských studijních programů. Účastníci měli možnost vzájemně se inspirovat v oblasti využití interdisciplinarity při svém výzkumu, zároveň byla udělena vůbec první čestná uznání rektora pro doktorandy.

Na konferenci se prezentovalo přes čtyřicet vystupujících a zúčastnilo se jí více než šedesát posluchačů.

„Jsem hrdý na to, že se na naší univerzitě podařilo poprvé uspořádat tuto konferenci, na kterou jsme se dlouho připravovali a dáváme tím najevo, jaký význam doktorandskému studiu přikládáme. Byl bych rád, aby Univerzita Palackého byla v tomto směru jedna z nejprogresivnějších. Přeji vám spoustu zajímavých a inspirativních zážitků,“ pozdravil při slavnostním zahájení účastníky rektor Martin Procházka.

Poté spolu s prorektorem pro studium Vítem Zouharem předal dvanácti studujícím doktorských programů čestná uznání za odborný článek – tato ocenění byla na UP udělována vůbec poprvé. 

„Když jsem pročítal vaše články a studie, byl jsem velmi rád, že Univerzita Palackého poskytuje podmínky k tak kvalitním výstupům. Jako vedení univerzity se snažíme doktorské studium podporovat, klíčové jsou ale především podmínky na jednotlivých fakultách a katedrách, za což bych chtěl poděkovat všem, kdo se na jejich vytváření podílejí,“ podotkl prorektor.

V programu prvního konferenčního dne, který se celý odehrál v kapli Božího Těla na Konviktu, dále vystoupila náměstkyně ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, o možných motivacích k vědeckému bádání promluvil český politik a sociolog Ivan Gabal a prostřednictvím své předsedkyně Šárky Lojdové prezentovala své aktivity Česká asociace doktorandek a doktorandů.

„Je pro mě čest být svědkem toho, jak olomoucká univerzita pečuje o doktorandy. Přesně touto cestou by se Česká republika měla ubírat, neboť bychom měli svůj potenciál založit právě na excelenci ve vědě a výzkumu. Máme v republice skvělé mozky a musíme jim připravit cestu rozvoje,“ uvedla náměstkyně Wildová na úvod svého příspěvku, v němž představila připravovanou novelu zákona o vysokých školách včetně reformy doktorandského studia.

Druhý den odborného setkání byl věnován především příspěvkům samotných doktorandek a doktorandů, kterých ve třech paralelně běžících sekcích vystoupilo více než dvacet. Své bádání prezentovali nejen posluchači a posluchačky z Univerzity Palackého, ale i z dalších českých univerzit včetně Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Proběhly také workshopy zaměřené na prezentace na konferencích i kulatý stůl odborníků na téma interdisciplinarity ve vědě. Svou novou pobočku v Olomouci prezentoval Dům zahraniční spolupráce. Mezi keynote speakery vystoupila v pátek česká bioložka se specializací na polární oblasti Marie Šabacká nebo Boris Cvek s přednáškou Realita je mezioborová.

Na Univerzitě Palackého působí v doktorských studijních programech dohromady okolo 1500 studentek a studentů. Mezifakultně je propojuje jedinečný koncept Doctoral SPace.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)