Centrum judaistických studií v mezinárodní konferenci

Fotogalerie: Adéla Vymazalová
Pátek 26. květen 2023, 13:59

Ve dnech 24.–25. května pořádalo Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, s podporou European Association for Jewish Studies, mezinárodní konferenci Central European Jewish Communities in the Tolerantion and Emancipation Period 1781–1938.

Konferenci slavnostně otevřeli Jan Stejskal, děkan FF UP a Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR a Židovské obce Olomouc spolu se zástupci obou organizujících institucí, Ivanou Cahovou, vedoucí CJS FF UPOL a Danielem Baránkem z HIU AVČR. Konferenčního jednání se krátce zúčastnil také Martin Procházka, rektor UP. 

Konference byla zaměřena zejména na problematiku chronologické transformace a teritoriální diverzity židovských komunit (obcí) středoevropského regionu v době tolerance a emancipace a na vazby mezi židovskými obcemi a regionálními a supra-regionálními organizacemi. Výrazným tématem řady prezentovaných příspěvků byla také sociální pluralita židovských obcí a činnost institucí, které doplňovaly či přímo konkurovaly aktivitám jednotlivých obcí.

Představeny byly také nové perspektivy a přístupy k výzkumu v rámci Jewish Studies, zejména s důrazem na zapojení moderních technologií. Své příspěvky prezentovalo osmnáct odborníků z České republiky, Chorvatska, Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Maďarska, USA a Izraele.

Konference potvrdila, že olomoucké Centrum judaistických studií je v rámci světových judaistických center dobře etablovanou institucí, která má co nabídnout jak v oblasti výzkumné spolupráce, tak na poli výuky v rámci mezinárodní mobility. Zároveň může díky úzké spolupráci s paměťovými institucemi jako je Židovské muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc a s Židovskou obcí v Olomouci (i Brně) přinášet inspiraci, jak efektivně komunikovat s širokou veřejností a působit ve veřejném prostoru.

Mgr. Ivana Cahová, PhD., vedoucí Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)