Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP, získala cenu Edwina Ziegfelda

Repro: Žurnál UP
Úterý 13. duben 2021, 10:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Výroční mezinárodní cenu The Edwin Ziegfeld Award získala Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Prestižní ocenění uděluje Americká společnost pro výchovu uměním (USSEA) vůdčím osobnostem za zásluhy o výtvarnou výchovu.

Cenu Edwina Ziegfelda získávají osobnosti, které na mezinárodní úrovni významně přispěly k rozvoji oblasti uměleckého vzdělávání. „Je to pro mne ohromná čest. Na slavnostním virtuálním předávání jsem poděkovala nejen výboru International Ziegfeld Award, ale také své kolegyni Janě Jiroutové, která byla mou blízkou spolupracovnicí při realizaci nedávné mezinárodní konference, jejímž cílem byla odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Nominaci a ocenění jsem obdržela mimo právě za uspořádání této konference. Jsem přesvědčena, že cena patří také mé fakultě a České sekci INSEA,“ uvedla Petra Šobáňová, členka katedry výtvarné výchovy PdF UP. V souvislosti s cenou obdržela i pozvání pronést zvanou přednášku na konferenci Americké společnosti pro výchovu uměním (USSEA), která se má uskutečnit v červenci.

V České republice získal cenu Edwina Ziegfelda pouze Jaromír Uždil, legenda české výtvarné pedagogiky. „Pan profesor Uždil je můj nedostižný vzor. Založil Českou sekci INSEA, společnost pro výchovu uměním, která před pár lety oslavila půlstoletí existence,“ doplnila Petra Šobáňová. Sama se zasadila o to, aby tradice, kterou Jaromír Uždil založil, pokračovala. Po několikaleté odmlce tak v roce 2015 zorganizovala její znovuustavující konferenci, na níž byla zvolena předsedkyní této společnosti.

„Za uplynulé období jsme udělali kus práce. Připravujeme vzdělávací akce pro učitele, v České republice pořádáme nejdůležitější konference zaměřené na výtvarnou výchovu, vydáváme pravidelné periodikum, publikujeme odborné knihy. Nyní jsme aktivní i v protestech proti necitlivým revizím Rámcových vzdělávacích programů. Loni jsme připravili mezinárodní výtvarněpedagogickou konferenci, o níž se i prezident ´velké´ InSEA  - Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním - vyjádřil jako o události roku. Do virtuální Olomouce se nám podařilo přilákat více než tisíc návštěvníků z celého světa,“ dodala Petra Šobáňová.

Podle Ryana Shina, prezidenta Americké společnosti pro výchovu uměním (USSEA), který Petru Šobáňovou na Výroční mezinárodní cenu Edwina Ziegfelda nominoval, je prestižní ocenění v dobrých rukou. V nominačním dopise popisuje její mezinárodně uznávanou činnost v oboru. „Výzkum Petry Šobáňové se zaměřuje na průnik mezi teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti výtvarné výchovy. Jak dokládají mnohé články, monografie a kapitoly v knihách, její výzkum ovlivnil vývoj výtvarné výchovy nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Petra Šobáňová se věnuje pedagogům umění ve školách, muzeích a komunitních zařízeních, nabídla vynikající pedagogické modely a nástroje jak pro pedagogy, tak i pro studenty. Spolupracuje s řadou pedagogů umění, zasloužila se o rozvoj muzejní pedagogiky v České republice. Tváří v tvář krizi covid-19 vytvořila i web digitálních vzdělávacích zdrojů www.nedatovano.cz. Jedním z jejích nejnovějších a nejpozoruhodnějších příspěvků k výtvarné výchově v globálním měřítku bylo vytvoření a uskutečnění mezinárodní virtuální konference s názvem Výtvarná výchova v době koronaviru. Loňská konference schválená InSEA ve spolupráci s USSEA představila její silné vedení a vizi shromažďovat hlasy a zkušenosti pedagogů umění po celém světě vedoucí k řešení současné krize v umění. Virtuální konference byla jednou z nejlépe organizovaných a strukturovaných konferencí, stala se modelem pro další virtuální konference. Silné zaujetí Petry Šobáňové k uměleckému vzdělávání prostřednictvím mezinárodní spolupráce a výzkumných projektů jsou velkým přínosem pro náš obor,“ píše mimo jiné Ryan Shin. Více o ceně zde.

O konferenci Art education in the time of coronavirus, reflecting on today, anticipating tomorrow, která se uskutečnila 12.–15. října 2020, jsme psali zde a zde.

Edwin Ziegfeld – zakladatel International Society for Education through Art a první prezident National Arts Education Association. Jeho činnost byla od 50. let 20. století napojena na UNESCO. Ve 30. letech 20. století letech byl v USA jedním z realizátorů experimentálního a dnes již legendárního projektu Owatonna. Jeho prostřednictvím přišel Edwin Ziegfeld měnit svět a životy lidí ve městě Owatonna tím, že jim nabízel umění a umělecké aktivity, které se snažil propojit s každodenním životem komunity. Zapsal se tak do dějin reformní pedagogiky.

 

Jaromír Uždil – český pedagog, básník a malíř. Patřil k předním osobnostem české výtvarné výchovy a České sekce INSEA (Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním), kterou založil a v letech 1967–1984 i vedl. Založení tehdejšího Československého komitétu INSEA předcházela celosvětová výstava výtvarného projevu dětí v Praze (U Hybernů), kterou v roce 1964 Jaromír Uždil připravil a jež měla velký mezinárodní ohlas. Po tomto úspěchu zorganizoval v Praze světový kongres INSEA (1966), akci, která je svým významem pro obor výtvarná výchova dosud nepřekonaná. V roce 1990 byl Jaromír Uždil vyznamenán světovou cenou The Edwin Zieglfeld Award za zásluhy o výtvarnou výchovu, kterou uděluje americká USSEA. In memoriam byl Jaromír Uždil oceněn Cenou Herberta Reada, kterou uděluje světová InSEA těm nejvýznamnějším osobnostem.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)